STYPENDIUM SZKOLNE – termin składania

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach od dnia 16.11.2017 r. są wydawane decyzje na stypendia szkolne.
Faktury za poniesione wydatki należy dostarczyć do dnia 13.12.2017r.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania STYPENDIUM SZKOLNE – termin składania została wyłączona

Koalicja przeciwko przemocy 2017

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Do ogólnoświatowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy dołączają koalicjanci z całej Polski. Wspólnie z nimi przez pierwszych 19 dni listopada będziemy prowadzić działania, których głównym celem jest budowanie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży. Świata lepszego, bezpiecznego.

W całej Polsce w listopadzie zostaną zorganizowane różnorodne inicjatywy lokalne – warsztaty, konferencje, wystawy, pokazy filmów, pogadanki.


Zgłaszając udział w kampanii zaplanowaliśmy szereg działań na terenie Gminy Wydminy, a mianowicie:
1. Konkurs profilaktyczny plastyczno – literacki pt. ”Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać”, adresowany do uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół średnich z terenu Gminy Wydminy.
2. Warsztaty dla uczniów pt. „ Kto jest autorytetem dla młodzieży”, „Mówienie nie, a autorytet w grupie” „ Nie pękaj – zajęcia psychoedukacyjne”,
3. Warsztaty dla rodziców pt. „ Dlaczego warto odkrywać siebie?”.

Partnerzy zaproszeni ze środowiska lokalnego:

  • Gmina Wydminy
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
  • Zespół Interdyscyplinarny w Wydminach
  • Forum NGO's Wydminy
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach
  • Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach
  • LUKS Sport z Kulturą
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
  • Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich
  • Ognisko Wychowawcze w Wydminach

Osoba odpowiedzialna za realizację działania (imię, nazwisko, kontakt – mail, telefon) Dorota Łabuz, Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, kontakt@punktpomocy.pl, tel.  87/421 00 19 wew. 213/ tel. kom. 501 – 213- 972

Wszystkie te działania kierowane do dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów pozwolą lepiej przygotować się na walkę z przemocą i wpływać będą na eliminowanie jej z naszego życia.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Koalicja przeciwko przemocy 2017 została wyłączona

Biała Wstążka

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

W związku z powyższym w dniu 2grudnia 2017r., w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach przy Pl. Rynek 1/4,  w godz. 9.00 – 12.00, wspólny dyżur będą pełnić pracownicy GOPS/Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach/ –  pracownik socjalny, terapeuta, konsultant ds. przemocy.

ZAPRASZAMY  do odwiedzenia nas w ramach inicjatywy tzw. „ OTWARTYCH DRZWI”

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Biała Wstążka została wyłączona

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 20/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wWydminach
z dnia
25 października 2017 roku

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.

 

Na podstawie art. 7 pkt. 4 oraz art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. opracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. 2016r. Poz. 902 ze zm.) oraz art.130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2016r. poz.166 ze zm.) oraz § 11 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam dzień 2 listopada 2017 r. jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 11 listopada 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kierownik GOPS Wydminy
Artur Grygiencza

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zarządzenie została wyłączona

Witamy po wakacjach!

Niespełna dwa miesiące temu czekaliśmy z utęsknieniem na wakacje. Po dwumiesięcznej przerwie znowu ruszamy. Wypoczęci, pełni optymizmu, zapału do pracy z dniem 5 września rozpoczęliśmy zajęcia w Ognisku Wychowawczym.


Na podopiecznych czekała miła niespodzianka w postaci drobnego sprzętu AGD oraz przyborów szkolnych m.in. nożyczki, kleje, temperówki, gumki do ścierania itp., które otrzymaliśmy od jednej zaprzyjaźnionej firmy ełckiej – DZIĘKUJEMY!!

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Witamy po wakacjach! została wyłączona