Podziękowania – Wydmińskie Dni Rodziny 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Wydminach

SKŁADA


SERDECZNE


PODZIĘKOWANIA

za okazaną pomoc i wielkie serce

wszystkim przedstawicielom Firm i Osobom Prywatnym za pomoc rzeczową na organizację

Wydmińskich Dni Rodziny 2017r.

Wyrazy wdzięczności składamy:

1. Pani Marii Doleckiej

2. Pani Elżbiecie Szajrych

3. Pani Sylwii Roszkowskiej

4. Pani Marii Konopka

5. Pani Krystynie Truchan

6. Pani Janinie Roszkowskiej

7. Pani Alinie Romanowicz

8. Pani Małgorzacie Zabawskiej

9. Pani Henryce Lenkiewicz

10. Pani Agnieszce Gancarz

11. Pani Elwirze Rutkowskiej

12. Panu Leszkowi Pałdyna

13. Pani Grażynie Samborskiej

14. Pani Oldze Monkiewicz

15. Pani Sylwii Fiedorowicz

16. Pani Emilii Chojnowskiej

17. Pani Martynie Choroszewskiej

18. Pani Milenie Bereza

19. Panu Jarosławowi Bereza

20. Pani Dorocie Łabuz

21. Pani Nadii Makaryk

22. Pani Jolancie Wilczewskiej

23. Pani Kindze Kasińskiej

24. Pani Roksanie Gajda

25. Panu Pawłowi Grądzkiemu

26. Pani Agacie Rudnickiej ,,Placówka”

27. Panu Markowi Ostrowskiemu

28. Centrum Usług Wspólnych w Wydminach

29. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Giżycku

30. Pani Dorota Warchoł DORA-M.ED Sp. z o.o.

31. Pan Grzegorz Mikucki Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny ,,ZACISZE” w Ełku ul. Baczyńskiego 2

32. Fundacji Projekt ARCHE

33. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wydminach

34. Urzędowi Gminy Wydminy

35. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach

36. Księgarnia ODEON z Giżycka

37. Forum NGO`s Wydminy

38. Gminnej Bibliotece Publicznej w Wydminach

39. LUKS „Sport z Kulturą” ZSO Wydminy

40. Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych i Zieleni Sp. z o.o. Wydminy

41. Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Wydminach

42. Zespołowi Szkół w Gawlikach Wielkich

43. SKOK STEFCZYKA

Państwa pomoc była dla nas cennym wsparciem

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Podziękowania – Wydmińskie Dni Rodziny 2017 została wyłączona

Wydmińskie Dni Rodziny 2017

W sobotę 27 maja na wydmińskim Orliku odbyły się Wydmińskie Dni Rodziny. Organizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach.

Tegoroczne Dni Rodziny świętowaliśmy pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”. Ten cytat i serce były motywem przewodnim konkursu plastycznego dla dzieci, którzy wykonali piękne prace ukazujące miłość w ich rodzinach. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali Wójt Gminy Wydminy Radosław Król oraz Z-za Wójta Maria Dolecka, którym towarzyszyła Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato.

Piękna słoneczna pogoda nam sprzyjała, więc drużyny złożone z dzieci, rodziców i dziadków wspaniale się bawiły w konkurencjach rekreacyjno-sportowych. A to wszystko dzięki trenerowi Markowi Ostrowskiemu, który przygotował 12 konkurencji dostosowanych dla każdego pokolenia. Z przyjemnością obserwowaliśmy jak dzieci i seniorzy kibicują sobie nawzajem i pomagają w tych zawodach.

Po zakończeniu zmagań sportowych dla zawodników i kibiców wystąpił teatrzyk „Chochliki” z GOK Wydminy z przedstawieniem specjalnie przygotowanym na ten sportowy dzień pt. „Kopciuszek na zawodach”. I tak nadszedł czas dekoracji uczestników sportowych zmagań. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale. Dni Rodziny zakończyliśmy zabawą animacyjną dla dzieci prowadzoną przez „ANIMOSFERĘ” z Giżycka. Furorę wśród dzieci robił czerwony smok oraz wata cukrowa.

Wydmińskie Dni Rodziny odbyły się dzięki wsparciu Programu ASOS, Fundacji Projekt ARCHÉ, FORUM NGO`S Wydminy, LUKS Sport z Kulturą i Kasy Stefczyka.

Tekst: GOK Wydminy
Foto: GOPS Wydminy

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wydmińskie Dni Rodziny 2017 została wyłączona

Stypendium Szkolne

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach od dnia 17.05.2017 r. są wydawane decyzje na stypendia szkolne.

Faktury za poniesione wydatki należy dostarczyć do dnia 23.06.2017r.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Stypendium Szkolne została wyłączona

Zapraszamy na Wydmińskie Dni Rodziny!

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zapraszamy na Wydmińskie Dni Rodziny! została wyłączona

Zarządzenie Kierownika GOPS

Zarządzenie Nr 11/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach
z dnia 26 kwietnia 2017
roku

w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017r.
w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach

Na podstawie art. 33 ust.1oraz ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016r. Poz. 446 ze.zm.) i art. 42 ust.1 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. opracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. 2016r. poz. 902) oraz art.130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2016r. poz.1666, zm. zm.) oraz § 11 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 2 maja 2017 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pmocy Społecznej w Wydminach oprócz osób zatrudnionych jako opiekunki środkowiskowe. Zobowiązuję pracowników jednocześnie do odpracowania tego dnia w dniu 27 maja 2017 r. (sobota) na zasadach określonych w § 2.

§ 2. W dniu 27 maja 2017 r. określam rozkład czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach odpowiadający rozkładowi czasu pracy we wtorki oprócz osób zatrudnionych jako opiekunki środkowiskowe.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik GOPS Wydminy
Artur Grygiencza

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zarządzenie Kierownika GOPS została wyłączona