„Dobry Start” dla ucznia

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania „Dobry Start” dla ucznia została wyłączona

Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2018/2019

1. Do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” przyjmowani są uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjalnej, którzy mieszkają na terenie Gminy Wydminy.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” jest złożenie w wyznaczonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku zapisu dziecka do placówki.

3. Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 10 lipca 2018 roku.

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Ogniska mogą składać rodzice (opiekunowie prawni), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez Ognisko.

5. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej, sprawiające problemy dydaktyczno – wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” podejmuje Komisja.

7. Lista uczniów przyjętych do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” będzie dostępna od września u wychowawcy świetlicy a także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach; pl. Rynek ¼.

Karta zgłoszenia do Ogniska Wychowawczego>>>

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2018/2019 została wyłączona

Wydmińskie Dni Rodziny 2018

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wydmińskie Dni Rodziny 2018 została wyłączona

STYPENDIUM SZKOLNE 2018

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach od dnia 08.05.2018 r. wydawane będą decyzje na stypendia szkolne. Rachunki za poniesione wydatki należy dostarczyć do dnia 20.06.2018 r.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania STYPENDIUM SZKOLNE 2018 została wyłączona

Wesołych….

2017Z okazji Świąt Wielkanocy Najserdeczniejsze życzenia.

Niech ten szczególny okres będzie dla Wszystkich

okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku

i prawdziwej radości

życzy

Kierownik wraz z Pracownikami

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wesołych…. została wyłączona