Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2019/2020

Podobny obraz
OGNISKO WYCHOWAWCZE

1. Do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” przyjmowani są uczniowie szkół podstawowych, którzy mieszkają na terenie Gminy Wydminy.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” jest złożenie w wyznaczonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku zapisu dziecka do placówki. Wnioski można osobiście odebrać w GOPS Wydminy lub wydrukować ze strony.

3. Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do:

16 sierpnia 2019 roku

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Ogniska mogą składać rodzice (opiekunowie prawni), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez Ognisko.

5. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej, sprawiające problemy dydaktyczno – wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” podejmuje Komisja.

7. Lista uczniów przyjętych do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” będzie dostępna od września u wychowawcy świetlicy a także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach; pl. Rynek ¼.

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2019/2020 została wyłączona

Busy 500+ ruszyły w Polskę!

Według nowych zasad, od 1 lipca świadczenie 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia, bez kryterium dochodowego. W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

  • Specjalni doradcy będą udzielać informacji bezpośrednio w gminach o programie Rodzina 500+. W Wydminach BUS 500 + odwiedzi naszych mieszkańców 01.07.2019r. o godz. 13.30, będzie stacjonował na parkingu przy Urzędzie Gminy Wydminy – SERDECZNIE ZAPRASZAMY osoby chcące uzyskać informacje dot. funkcjonowania programu.
Możliwość komentowania Busy 500+ ruszyły w Polskę! została wyłączona

Inauguracja Dni Wydmin

DNI RODZINY – WYDMINY 2019

29 maja 2019 roku w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbyła się Inauguracja Wydmińskich Dni Rodziny pn.: „Dobre relacje siłą rodziny”. Przedsięwzięcie wpisuje się doskonale w XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które w tym roku odbywają się pod hasłem „Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina”. Wydmińskie Dni Rodziny zainaugurował znakomity wykład psychoterapeutki Pani Elżbiety Szajrych dot. szacunku i pozytywnych relacji w rodzinie.

W uroczystości wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Warmińsko- Mazurskiego Pani Jolanta Piotrowska, Wójt Gminy Wydminy Pan Radosław Król, Zastępca Wójta Gminy Wydminy Pan Andrzej Cieśluk, Przewodniczący Rady Gminy Wydminy Pan Waldemar Samborski, Dyrektor ZSO Wydminy Pani Dorota Fiedorczyk wraz z kadrą pedagogiczną, Skarbnik Gminy Wydminy Pani Krystyna Truchan, sołtysi, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz mieszkańcy – rodzice z Gminy Wydminy.

Kontynuacja obchodów Dni Rodziny odbędzie się 31 maja 2019r. w godz. 9.00 – 13.00 na Stadionie Gminy Wydminy. Podczas obchodów zaplanowano m.in.: rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, kreatywne zabawy z maluchami tj.: malowanie buziek, zabawa z chustą Klanzy, wystrzał z turbiną, przechodzenie pod liną, Podwodny Świat – malowanie na folii streczowej, zabawy literackie, gry planszowe, zmagania szachowe, miasteczko rowerowe, „Wydmińskie” rozgrywki pingpongowe na hali sportowej a ponadto: pokaz fitness, turniej mini piłki nożnej FUNino CUP 2019oraz inne atrakcje tj. próba siły jazdy w alkogoglach – strefa KPP Policji i OSP Wydminy – pokaz udzielania pierwszej pomocy), Strefa Kombajnowych leżaków, ścianka wspinaczkowa, bufet owocowy.

Możliwość komentowania Inauguracja Dni Wydmin została wyłączona

DNI RODZINY 2019

Możliwość komentowania DNI RODZINY 2019 została wyłączona

Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – psycholog dziecięcy w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11- 510 Wydminy


Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 1 kandydat. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowały się 1 osoba:

 

Ewa Zduniak zam. Giżycko

 


Powyższe osoby zaproszone zostaną telefonicznie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

 

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy została wyłączona