Dobry Start!

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Gdzie złożyć wniosek ?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach od 1 sierpnia 2018 r w godz. 8:00 – 11:00

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Złożony w kolejnych miesiącach trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 Uwaga!

300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania Dobry Start! została wyłączona

„Dobry Start” dla ucznia

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania „Dobry Start” dla ucznia została wyłączona

Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2018/2019

1. Do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” przyjmowani są uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjalnej, którzy mieszkają na terenie Gminy Wydminy.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” jest złożenie w wyznaczonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku zapisu dziecka do placówki.

3. Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do 10 lipca 2018 roku.

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Ogniska mogą składać rodzice (opiekunowie prawni), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez Ognisko.

5. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej, sprawiające problemy dydaktyczno – wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” podejmuje Komisja.

7. Lista uczniów przyjętych do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” będzie dostępna od września u wychowawcy świetlicy a także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach; pl. Rynek ¼.

Karta zgłoszenia do Ogniska Wychowawczego>>>

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2018/2019 została wyłączona

Wydmińskie Dni Rodziny 2018

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania Wydmińskie Dni Rodziny 2018 została wyłączona

STYPENDIUM SZKOLNE 2018

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach od dnia 08.05.2018 r. wydawane będą decyzje na stypendia szkolne. Rachunki za poniesione wydatki należy dostarczyć do dnia 20.06.2018 r.

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania STYPENDIUM SZKOLNE 2018 została wyłączona