Pracownicy GOPS

Kierownik GOPS

Artur Grygiencza

Zastępca Kierownika GOPS

Kamil Purłan

Pracownicy socjalni

Emilia Nowalska

Janina Roszkowska

Roksana Gajda

Świadczenia rodzinne

Lucyna Wołoszyn

Asystent rodziny

Nadia Makaryk