Informacje

REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ W GMINIE WYDMINY

1.Punkt konsultacyjny – sobota w godz. 8:30 do 10:30

informacje pod numerem 728 887 110

   • udzielanie porad, konsultacji i motywowanie do podjęcia terapii dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu i innych środków;
   • indywidualne konsultacje pedagogiczne w zakresie pomocy dziecku i rodzinie;
   • indywidualne konsultacje dla ofiar i sprawców przemocy

2.Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

      sobota w godz. 10:30 – 12:00

3. Grupa wsparcia dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu i innych środków:

     sobota w godz. 12:00 do 13:30

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje czynności zmierzające do objęcia leczeniem odwykowym osoby, co której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu.

Skład komisji na 2016 rok:

Przewodniczący: Wiesław Krawczuk

Członkowie:

 • Halina Dreszler

 • Anna Pałdyna

 • Grażyna Samborska

Porad i konsultacji udziela mgr Krystyna Nowicka – Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

informacje pod numerem: 728 887 110

 


..Bliska Ci osoba pije !!!…

Doświadczasz przemocy ???….

czujesz się zagubiona i bezradna

wyczerpałaś już różne sposoby, prośby i groźby…..

nie musisz być już sama z tym problemem

przyjdź

postaramy się CI pomóc i odnaleźć zrozumienie dla siebie !!!

Pomoc uzyskasz w Punkcie Konsultacyjnym.

Specjaliści zapraszają i czekają właśnie na CIEBIE.