Klub Integracji Społecznej w Wydminach dla Młodzieży i Dorosłych

Podstawa utworzenia i w dalszym ciągu kontynuowania działalności Klubu Integracji Społecznej w Wydminach 2 jest art. 15 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej mówiący, że pomoc społeczna polega w szczególności na rozwijaniu nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach prowadzi obecnie KIS jako wyodrębniona część jednostki co może być uzasadnione zakresem obowiązków i kwalifikacjami pracowników zatrudnionych w tym dziale. Projekt skierowany jest do 30 kobiet i 18 mężczyzn w wieku 15 – 64 lata zamieszkujących gminę Wydminy zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Całkowita wartość Projektu wynosi 648 145,40 PLN, realizowany będzie w okresie od 01.10.2019 r., do 31.10.2021r., wkład własny finansowy JST wynosi 33 900,00 zł.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.