5 tysięcy złotych na pierwszy rok studiów – Stypendia Pomostowe

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów  pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2016/2017 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy (w sumie stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych).

Aplikować o stypendium na I rok studiów może maturzysta 2016, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2016 i:

-zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);

– pochodzi ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców

– zostanie przyjęty w roku akademickim 2016/2017 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

– pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto, lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

– osiągnął na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest na www.wydminy.info.pl

– uzyska rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu, tj. Stowarzyszenia „Echo Wydmin” lub Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”.

Wniosek dostępny jest na stronie www.wydminy.info.pl i www.sucholaski.pl.tl, który należy złożyć do 29 lipca do godziny 15.00: osobiście/listownie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach (pierwsze piętro w budynku GOK) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wydminy@wydminy.info.pl (liczy się data wpłynięcia wniosku).

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi. Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Patronat Honorowy nad Programem Stypendialnym na terenie Gminy Wydminy sprawuje Pani Maria Dolecka – Zastępca Wójta Gminy Wydminy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.