Wieczory SPISOWE

23 i 24 wrzesień 2021 r. w godzinach 15.00-20.00

hol Urzędu Gminy Wydminy, Plac Rynek 1/1

Gminne Biuro Spisowe w Wydminach uprzejmie przypomina, że od 1 kwietnia br. trwa obowiązkowy spis powszechny ludności i mieszkań.

Do spisu zobowiązany jest każdy mieszkaniec Polski niezależnie od pochodzenia, kraju obywatelstwa czy wieku.

Zapraszamy mieszkańców Gminy, którzy nie dokonali spisu do odwiedzenia Urzędu Gminy. Będziemy czekać na Państwa w czwartek  (23) i piątek (24) września w holu na parterze budynku. Zabierz ze sobą numer PESEL, jeśli chcesz spisać całą rodzinę zabierz również ich numery PESEL.

Możesz spisać się również poprzez samospis internetowy. Zaloguj się poprzez Profil Zaufany lub podanie  PESEL i nazwiska rodowego matki na stroniehttp://spis.gov.pl. 

Nie warto zwlekać – unikanie samospisu internetowego wiąże się z telefonem bądź wizytą rachmistrza spisowego, który, korzystając z listy pytań zawartej na stronie spisu, przeprowadzi obowiązek spisowy. Weryfikację, czy osoba podająca się za rachmistrza rzeczywiście nim jest, można przeprowadzić dzwoniąc pod numer 22 279 99 99.

Próba uchylenia się od obowiązku spisowego wiąże się z nałożeniem kary grzywny o wysokości do 5 tys. zł. Narodowy Spis Powszechny ma być prowadzony do 30 września.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Wieczory SPISOWE została wyłączona

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendia szkolne - ogłoszenie Przasnysz | ePrzasnysz.pl

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach od dnia 24.08.2021 r. wydawane będą wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski przyjmowane będą w terminie 1-15 września 2021 r.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania STYPENDIUM SZKOLNE została wyłączona

Narodowy Spis Powszechny

Więcej informacji o Narodowym Spisie powszechnym https://spis.gov.pl/

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Narodowy Spis Powszechny została wyłączona

Apel Wójta Gminy Janowiec Kościelny

Dnia 01 sierpnia 2021 roku w wyniku wybuchu gazu w m. Safronka dach nad głową
straciło dziewięć rodzin. To trauma dla właścicieli mieszkań, którzy w jednej chwili
utracili dorobek życia. Oprócz mieszkań stracili wszystko co w nich się znajdowało.
Budynek nie należał do gminnych zasobów mieszkaniowych. Mieszkali tam jednak
mieszkańcy gminy Janowiec Kościelny, których samorząd gminny wspiera w
możliwie najszerszym zakresie.
Dlatego też jako Wójt czuję ogromną potrzebę inicjowania wszelkich działań, które
pozwolą mieszkańcom w pierwszym etapie sfinansować rozbiórkę budynku (wymogi
prawa budowlanego) oraz zaopatrzyć się w podstawowe przedmioty codziennego
użytku. Być może etapami uda się następnie odtworzyć substancję mieszkaniową.
Możliwości pomocy finansowej gminy są ograniczone i muszą mieścić się w ramach
prawnych.
Jest jednak wiara w ludzką życzliwość i dobre serca. Bywały już sytuacje gdzie
skoordynowanymi działaniami i zaangażowaniem wielu osób udawało się pomóc
osobom potrzebującym. Nasi mieszkańcy również okazywali wówczas solidarność.
Teraz sami jej potrzebują.
Bez wsparcia zewnętrznego osób o dużej wrażliwości i chęci pomocy drugiemu
człowiekowi nie będziemy w stanie sprostać temu wyzwaniu. Potrzeb finansowych i
rzeczowych jest bowiem zbyt wiele.
Dlatego też poprzez Fundację NIDA prowadzona będzie zbiórka na rzecz
poszkodowanych.
Jestem przekonany, że w Państwa gminie znajdą się osoby, firmy, instytucje, które
zareagują na mój apel.
Z góry dziękując i proszę o rozpowszechnienie informacji.
Wpłat można dokonywać na konto:
53 8834 0009 2001 0000 5005 0006 z dopiskiem „Darowizna Safronka”
W kwestii pomocy rzeczowej proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej- tel. 89 626 20 44 ; 626 20 65; e- maili: gops@janowieckoscielny.info


Wójt Gminy Janowiec Kościelny
Piotr Rakoczy

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Apel Wójta Gminy Janowiec Kościelny została wyłączona

Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2021/2022

1. Do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” przyjmowani są uczniowie szkoły podstawowej i licealnej, którzy mieszkają na terenie Gminy Wydminy.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” jest złożenie w wyznaczonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku zapisu dziecka do placówki. Wnioski można osobiście odebrać w GOPS Wydminy lub wydrukować ze strony.

3. Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do:

25 sierpnia 2021 roku

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Ogniska mogą składać rodzice (opiekunowie prawni), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez Ognisko.

5. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej, sprawiające problemy dydaktyczno – wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” podejmuje Komisja.

7. Lista uczniów przyjętych do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” będzie dostępna od września u wychowawcy świetlicy a także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach; pl. Rynek ¼.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2021/2022 została wyłączona