Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2021/2022

1. Do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” przyjmowani są uczniowie szkoły podstawowej i licealnej, którzy mieszkają na terenie Gminy Wydminy.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” jest złożenie w wyznaczonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku zapisu dziecka do placówki. Wnioski można osobiście odebrać w GOPS Wydminy lub wydrukować ze strony.

3. Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do:

25 sierpnia 2021 roku

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Ogniska mogą składać rodzice (opiekunowie prawni), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez Ognisko.

5. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej, sprawiające problemy dydaktyczno – wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” podejmuje Komisja.

7. Lista uczniów przyjętych do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” będzie dostępna od września u wychowawcy świetlicy a także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach; pl. Rynek ¼.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2021/2022 została wyłączona

Informujemy, że 14 lipca 2021 r. GODZ. 10.30 – 12.00 pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą pełnić dyżur w Urzędzie Pocztowym w Wydminach

14 LIPIEC 2021 GODZ. 10.30 – 12.00

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Informujemy, że 14 lipca 2021 r. GODZ. 10.30 – 12.00 pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą pełnić dyżur w Urzędzie Pocztowym w Wydminach została wyłączona

Usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Gminy Wydminy

Wójt Gminy Wydminy informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. uruchamia bezpłatną usługę transportową door-to-door dla mieszkańców gminy Wydminy z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, którzy:

 • ukończyli 18 rok życia,
 • i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
 • lub nie posiadają orzeczenia, ale ze względu na wiek lub stan zdrowia mają ograniczoną sprawność.

Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie mogła korzystać z usługi wraz z opiekunem lub psem asystującym. Dodatkowo pomocy udzielać będzie asystent zatrudniony na potrzeby projektu.

Usługa transportowa zabezpiecza potrzeby mobilne w obszarze aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej. Dzięki usłudze dotarcie do urzędu, biblioteki czy rehabilitanta stanie się prostsze.

 • Usługi transportowe świadczone będą w dni robocze tj. poniedziałek w godz. 08:00–16:00; wtorek – piątek 07:00–15:00. W przypadkach szczególnie uzasadnionych usługi będą mogły być świadczone również poza godzinami normalnego funkcjonowania tej komunikacji, pod warunkiem złożenia zamówienia na piśmie z wyprzedzeniem przynajmniej jednodniowym, a na dzień wolny od pracy w ostatnim poprzedzającym dniu roboczym.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

 • dzwoniąc pod numer telefonu: 798 734 606
 • wysyłając maila na adres: cuw@wydminy.pl
 • osobiście w Centrum Usług Wspólnych, Plac Rynek 1/1, 11-510 Wydminy
 • lub u kierowcy/asystenta (z wyłączeniem pierwszego zamówienia na usługę, która musi być poprzedzona złożeniem oświadczenia i weryfikacją spełnienia kryteriów): 798 734 545
 • Zamówienia na przewozy przyjmowane będą w dni robocze:
 • poniedziałek w godz. 08:00–16:00,
 • wtorek – piątek 07:00–15:00

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie świadczenia usług transportu door-to-door, udostępnione na stronie: https://www.wydminy.pl/ w zakładce USŁUGI „DOOR TO DOOR”.

Gmina Wydminy realizuje umowę grantową „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Cel projektu: ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez wprowadzenie nowej jakości usług transportowych na terenie Gminy Wydminy.

Planowane efekty: zniwelowanie barier związanych z mobilnością na terenie gminy, ułatwienie korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenie aktywności zawodowej uczestników.

Całkowita wartość projektu wynosi: 467 500,00 zł, co stanowi 100% finansowania projektu.

Dofinansowanie ze środków UE: 394 009,00 zł

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Gminy Wydminy została wyłączona

Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel

Każdy posiadacz aktywnej karty dużej rodziny (KDR) może  wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Dotyczy to również tych osób, które mają ten dokument tylko w tradycyjnej formie. W związku z powyższą zmianą aplikacja mkdr została zamknięta z dniem 30.06.2021 r. Aby otworzyć swoją elektroniczną Kartę Dużej Rodziny  w aplikacji mObywatel należy to zrobić według poniższej instrukcji:

Dodaj Kartę Dużej Rodziny do swojego mObywatela. Korzystaj ze zniżek i przywilejów.

Karta Dużej Rodziny to popularny system zniżek i uprawnień dla rodzin „3+” – zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. 

mKDR w mObywatelu

Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby (rodzina „3+”), która ma ważny polski dowód osobisty, lub dla każdego dziecka (rodzina „3+”), które posiada mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego mogą korzystać z KDR w tradycyjnej formie – w postaci fizycznej karty.

Jak dodać Kartę Dużej Rodziny do mObywatela?

 1. Upewnij się, że Twoja fizyczna Karta Dużej Rodziny jest ważna.
  PS. Jeśli nie masz Karty Dużej Rodziny sprawdź, jak i gdzie złożyć odpowiedni wniosek.
   
 2. Pobierz lub zaktualizuj aplikację mObywatel do najnowszej wersji. Znajdziesz ją w App Store lub w Google Play.
  1. Android: aplikacja mObywatel 3.0.2 (18.106) lub nowsza.
  2. iOS: aplikacja mObywatel 2.2.3 lub nowsza.
    
 3. Uruchom aplikację mObywatel.
 1. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).

   
 2. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.
   
 3. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.
   
 4. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?
  • Tak: potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.
  • Nie: przejdź do kolejnego punktu.
 5. Sprawdź, czy Twoja karta została wyświetlona prawidłowo.
Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel została wyłączona

300+ od 1 lipca będzie można składać wnioski do ZUS

300+ DLA DZIECI WYPŁACI ZUS - Telewizja Sudecka
W czwartek ZUS zacznie przyjmować wnioski o wsparcie w ramach programu „Dobry Start”. Program 300+ przeszedł gruntowną zmianę, od tego roku wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną.
Strona główna - ZUS

Wnioski o 300+ można składać przy pomocy platformy PUE ZUS. Kreator ma pomóc w uniknięciu błędów. W połowie kwietnia Sejm uchwalił nowelizację, która przewiduje, że wnioski o świadczenie „Dobry Start” będzie można składać wyłącznie w drodze elektronicznej. Osoby, które mają problem z obsługą elektronicznej platformy mogą zgłosić się do wybranych placówek ZUS lub KRUS, gdzie w założeniu platformy i złożeniu wniosku pomogą urzędnicy.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania 300+ od 1 lipca będzie można składać wnioski do ZUS została wyłączona