Apel Wójta Gminy Janowiec Kościelny

Dnia 01 sierpnia 2021 roku w wyniku wybuchu gazu w m. Safronka dach nad głową
straciło dziewięć rodzin. To trauma dla właścicieli mieszkań, którzy w jednej chwili
utracili dorobek życia. Oprócz mieszkań stracili wszystko co w nich się znajdowało.
Budynek nie należał do gminnych zasobów mieszkaniowych. Mieszkali tam jednak
mieszkańcy gminy Janowiec Kościelny, których samorząd gminny wspiera w
możliwie najszerszym zakresie.
Dlatego też jako Wójt czuję ogromną potrzebę inicjowania wszelkich działań, które
pozwolą mieszkańcom w pierwszym etapie sfinansować rozbiórkę budynku (wymogi
prawa budowlanego) oraz zaopatrzyć się w podstawowe przedmioty codziennego
użytku. Być może etapami uda się następnie odtworzyć substancję mieszkaniową.
Możliwości pomocy finansowej gminy są ograniczone i muszą mieścić się w ramach
prawnych.
Jest jednak wiara w ludzką życzliwość i dobre serca. Bywały już sytuacje gdzie
skoordynowanymi działaniami i zaangażowaniem wielu osób udawało się pomóc
osobom potrzebującym. Nasi mieszkańcy również okazywali wówczas solidarność.
Teraz sami jej potrzebują.
Bez wsparcia zewnętrznego osób o dużej wrażliwości i chęci pomocy drugiemu
człowiekowi nie będziemy w stanie sprostać temu wyzwaniu. Potrzeb finansowych i
rzeczowych jest bowiem zbyt wiele.
Dlatego też poprzez Fundację NIDA prowadzona będzie zbiórka na rzecz
poszkodowanych.
Jestem przekonany, że w Państwa gminie znajdą się osoby, firmy, instytucje, które
zareagują na mój apel.
Z góry dziękując i proszę o rozpowszechnienie informacji.
Wpłat można dokonywać na konto:
53 8834 0009 2001 0000 5005 0006 z dopiskiem „Darowizna Safronka”
W kwestii pomocy rzeczowej proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej- tel. 89 626 20 44 ; 626 20 65; e- maili: gops@janowieckoscielny.info


Wójt Gminy Janowiec Kościelny
Piotr Rakoczy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.