Biuro Projektów Społecznych

Biuro Projektów Społecznych (BPS) działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

[su_button url=”http://gopswydminy.pl/zadania-biura/” target=”blank” style=”glass” size=”7″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: arrow-circle-right”]Zadania Biura[/su_button]

[su_button url=”http://gopswydminy.pl/struktura-organizacyjna/” target=”blank” style=”glass” size=”7″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: arrow-circle-right”]Struktura organizacyjna[/su_button]

[su_button url=”http://gopswydminy.pl/biuro-projektow-spolecznych/realizowane-projekty/” target=”blank” style=”glass” size=”7″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: arrow-circle-right”]Realizowane projekty[/su_button]

[su_button url=”http://gopswydminy.pl/biuro-projektow-spolecznych/kontakt/” target=”blank” style=”glass” size=”7″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: arrow-circle-right”]Kontakt[/su_button]