Realizowane projekty

Biuro Projektów Społecznych zaangażowało się w realizację następujących przedsięwzięć:

  • pozyskanie środków finansowych (Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej) oraz przygotowanie dokumentacji na założenie Spółdzielni Socjalnej HS PREKURSOR
  • przygotowanie dokumentacji projektowej (Europejski Fundusz Społeczny) oraz nadzór nad Punktem Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach