Dzień Białej Wstążki „Stop przemocy wobec kobiet”

Razem przeciwko przemocy: Kampania "Biała Wstążka" | Radomskie.info | Portal Informacyjny

 

Kampania Białej Wstążki jest międzynarodową kampanią mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Odbywa się w ramach światowych 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Kampania prowadzona jest w ponad 55 krajach świata             i skierowana jest do mężczyzn. Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie, kiedy to 6 grudnia 1989 roku w Monteralu, mężczyzna zamordował na tamtejszej Politechnice 14 kobiet            i ranił 13, twierdząc iż nie udało mu się ukończyć studiów technicznych, ponieważ to właśnie dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później w ciągu zaledwie sześciu tygodni ponad 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol ich osobistego sprzeciwu i deklaracji, iż nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet, jak również będą reagować na każdy akt przemocy wymierzony w kobiety.

 

„My, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej             i seksualnej stosowanej wobec kobiet”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach wydmińskiego systemu przeciwdziałania przemocy, zapewnia m.in.:

Pomoc terapeutyczną – indywidualne konsultacje z terapeutą w Punkcie Konsultacyjnym

Pomoc socjalną – pomoc jednorazowa lub długofalowa po wywiadzie sporządzanym przez pracownika socjalnego

Udział w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzenie procedury Niebieska Karta w GOPS we współpracy z KPP.

Pamiętaj!

Masz prawo do szacunku i godnego traktowania, do własnego zdania i nietykalności cielesnej, masz prawo szukać pomocy, gdy Twoje prawa są łamane. Jeśli doświadczasz przemocy lub ktoś z Twojego otoczenia, jeśli jesteś świadkiem przemocy, REAGUJ

zgłoś to odpowiednim służbom:

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wydminach – Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu, tel. (87) 421 01 15
  • Punkt Konsultacyjny  tel. (87) 421 01 15 lub 42100 19/83 wew. 100
  • Komenda Powiatowa Policji 997 lub 112

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – MOPS Wolbórz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.