INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze Animator

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Animator Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy,

 decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała

Pan Marcin Reman

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

           Wybrana kandydat spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie o pracownikach samorządowych i został dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazał się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

    Umiejętności i predyspozycje kandydata pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy  przez okres 3 miesięcy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.