Informacje dla osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w zakładce Polityka społeczna znajduje się podzakładka Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W podzakładce zamieszczane są informacje zarówno dla służb, jak i osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie, mające na celu ułatwienie udzielenia skutecznej pomocy tym osobom i ich rodzinom.

Ponadto na wskazanej powyżej stronie w zakładce Polityka społeczna/Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie/Osoby dotknięte przemocą w rodzinie dostępna jest m.in. baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.