KARTY DUŻEJ RODZINY WRĘCZONE

KARTY DUŻEJ RODZINY WRĘCZONE

W uroczystej atmosferze 24 lipca 2014r., w świetlicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla z siedmioma rodzinami wielodzietnymi. Podczas tego spotkania wręczone zostały Karty Dużej Rodziny dla 40 osób – mieszkańców naszej Gminy.

Wójt Gminy Wydminy wyraził nadzieję, że ideę projektu umacniania rodzin wielodzietnych będą również mogli wesprzeć lokalni przedsiębiorcy i zaprasza ich do współpracy. Kolejne rodziny złożyły już wnioski o przyznanie Kart Dużej Rodziny.

Programem zostały objęte rodziny, niezależnie od ich sytuacji materialnej, składające się z rodziców (rodzica/opiekunów) mających na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 lat, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do 25 roku życia. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny obejmuje również rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wnioski o wydanie Karty można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.