Koalicja przeciwko przemocy 2017

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Do ogólnoświatowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy dołączają koalicjanci z całej Polski. Wspólnie z nimi przez pierwszych 19 dni listopada będziemy prowadzić działania, których głównym celem jest budowanie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży. Świata lepszego, bezpiecznego.

W całej Polsce w listopadzie zostaną zorganizowane różnorodne inicjatywy lokalne – warsztaty, konferencje, wystawy, pokazy filmów, pogadanki.


Zgłaszając udział w kampanii zaplanowaliśmy szereg działań na terenie Gminy Wydminy, a mianowicie:
1. Konkurs profilaktyczny plastyczno – literacki pt. ”Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać”, adresowany do uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół średnich z terenu Gminy Wydminy.
2. Warsztaty dla uczniów pt. „ Kto jest autorytetem dla młodzieży”, „Mówienie nie, a autorytet w grupie” „ Nie pękaj – zajęcia psychoedukacyjne”,
3. Warsztaty dla rodziców pt. „ Dlaczego warto odkrywać siebie?”.

Partnerzy zaproszeni ze środowiska lokalnego:

  • Gmina Wydminy
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
  • Zespół Interdyscyplinarny w Wydminach
  • Forum NGO's Wydminy
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach
  • Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach
  • LUKS Sport z Kulturą
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
  • Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich
  • Ognisko Wychowawcze w Wydminach

Osoba odpowiedzialna za realizację działania (imię, nazwisko, kontakt – mail, telefon) Dorota Łabuz, Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, kontakt@punktpomocy.pl, tel.  87/421 00 19 wew. 213/ tel. kom. 501 – 213- 972

Wszystkie te działania kierowane do dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów pozwolą lepiej przygotować się na walkę z przemocą i wpływać będą na eliminowanie jej z naszego życia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.