Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wydminy

informuje o konsultacjach społecznych projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów

Społecznych Gminy Wydminy na lata 2016 – 2023″.

W terminie od dnia 28 października 2015 r. do 24 listopada 2015 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wydminy na lata 2016 –2023”.

Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie propozycji, uwag i opinii mieszkańców Gminy Wydminy dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

„Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wydminy na lata 2016 – 2023” udostępniony będzie:

1) na stronie internetowej Gminy Wydminy: www.wydminy.pl,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy: www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska/

3) na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach: www.gopswydminy.pl.

4) z wersją papierową dokumentu można zapoznać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach Pl. Rynek 1/4.

Propozycje, uwagi i opinie mogą być składane w formie pisemnej na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania:

1) w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek 1/4 oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wydminach Pl. Rynek 1/1

2) na stronie internetowej Gminy Wydminy: www.wydminy.pl,

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy: www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska/,

4) na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach: www.gopswydminy.pl.

Propozycje, uwagi i opinie w sprawie projektu strategii można przekazać:

1) poprzez wrzucenie do specjalnej urny znajdującej się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wydminach pl. Rynek 1/1

2) drogą elektroniczną na adres: biuro@wydminy-projekt.pl lub sekretariat@ug-wydminy.pl

Przejdź do projektu strategii >>>

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.