Ogłoszenie o zamówienie publicznym – materiały do budowy tzw. Kuźni Pomysłów oraz warsztaty stolarskie

kk          herb_logo               k

Gmina Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach. tel. 874210115 Faks: 874210115 zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów na potrzeby budowy tzw. Kuźni Pomysłów oraz usługę instruktora warsztatów stolarskich dla 15 uczestników projektu pn. „Równe Szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Termin realizacji zamówienia

Oferent zrealizuje wykonanie  zamówienia: do 30 sierpnia 2014 r.

Termin składania ofert ustalono na dzień  28.04.2014r. do godz. 14.00

Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 40lecia PRL 4, 11-510 Wydminy lub za pomocą poczty elektronicznej biuro@wydminy-projekt.pl.

Załączniki
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli Kamil Purłan, Koordynator Projektu „Równe Szanse”, nr tel. 874210115, kom. +48 519 68 99 95, fax 874210117, e-mail: biuro@wydminy-projekt.pl

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń, a wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.