Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – dostawa materiałów biurowych

kk          herb_logo               k

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach ogłasza, iż trwa nabór ofert na dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu pn. „Równe Szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji zamówienia – 7 dni od rozstrzygnięcia ofert.

Postępowanie o zamówienie publiczne jest przeprowadzane w trybie zamówień o wartości nieprzekraczającej kwotę 3.000,00 zł netto.

Załączniki:
1.    Zapytanie ofertowe
2.    Wzór oferty cenowej

Termin składania ofert ustalono na dzień 21.01.2014 r. do godz. 12.00, oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 40lecia PRL 4, 11-510 Wydminy lub na adres e-mail: biuro@wydminy-projekt.pl

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli Kamil Purłan – koordynator Projektu tel. kom. +48519689995, fax 874210115, e-mail: biuro@wydminy-projekt.pl

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń, a wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

Projekt „Równe Szanse” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.