Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – kurs: pomoc kuchenna z elementami kuchni regionalnej

kk          herb_logo               k

Gmina Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach. tel. 874210115 Faks: 874210115 zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: pomoc kuchenna z elementami kuchni regionalnej dla 1 uczestnika projektu pn. „50 plus – to dopiero koniec początku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji zamówienia

Oferent zrealizuje wykonanie  zamówienia: maj-czerwiec 2014 r.

Termin składania ofert ustalono na dzień  28.04.2014r. do godz. 14.00

Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 40lecia PRL 4, 11-510 Wydminy lub za pomocą poczty elektronicznej biuro@wydminy-projekt.pl.

Załączniki
– Zapytanie  ofertowe
Formularz_ofertowy

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli Joanna Buźniak, Asystent Koordynatora Projektu „50 plus – to dopiero koniec początku”, nr tel. 874210115, kom. +48 519 68 99 95, fax 874210117, e-mail: biuro@wydminy-projekt.pl

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń, a wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.