OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM – wynajem busa/autobusu z kierowcą

kk          herb_logo               k

Gmina Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach ogłasza, iż trwa termin naboru ofert na wynajem busa osobowego/autobusu z kierowcą dla uczestników projektu pn. „Równe Szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Termin realizacji zamówienia – od 10.07.2014 r. do 08.08.2014 r.

Termin składania ofert ustalono na dzień 20.05.2014 r. do godz. 14.30. Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 40-lecia PRL 4, 11-510 Wydminy, e-mail: biuro@wydminy-projekt.pl, fax: 87 42 10 115.

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń, a wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

Załączniki
-Zpytanie ofertowe
– Formularz ofertowy

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli Kamil Purłan, Koordynator Projektu „Równe Szanse”, nr tel. 874210115, kom. +48 519 68 99 95, fax 874210117, e-mail: biuro@wydminy-projekt.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.