Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

kk          herb_logo               k

Świadczenie usług: doradztwa zawodowego, doradztwa socjoterapeutycznego, treningu autopromocji i komunikacji interpersonalnej dla 13 uczestników w ramach Projektu Równe Szanse realizowanego przez Gminę Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  więcej >>>

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.