Dzień Białej Wstążki „Stop przemocy wobec kobiet”

Razem przeciwko przemocy: Kampania "Biała Wstążka" | Radomskie.info | Portal Informacyjny

 

Kampania Białej Wstążki jest międzynarodową kampanią mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Odbywa się w ramach światowych 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Kampania prowadzona jest w ponad 55 krajach świata             i skierowana jest do mężczyzn. Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie, kiedy to 6 grudnia 1989 roku w Monteralu, mężczyzna zamordował na tamtejszej Politechnice 14 kobiet            i ranił 13, twierdząc iż nie udało mu się ukończyć studiów technicznych, ponieważ to właśnie dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później w ciągu zaledwie sześciu tygodni ponad 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol ich osobistego sprzeciwu i deklaracji, iż nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet, jak również będą reagować na każdy akt przemocy wymierzony w kobiety.

 

„My, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej             i seksualnej stosowanej wobec kobiet”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach wydmińskiego systemu przeciwdziałania przemocy, zapewnia m.in.:

Pomoc terapeutyczną – indywidualne konsultacje z terapeutą w Punkcie Konsultacyjnym

Pomoc socjalną – pomoc jednorazowa lub długofalowa po wywiadzie sporządzanym przez pracownika socjalnego

Udział w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzenie procedury Niebieska Karta w GOPS we współpracy z KPP.

Pamiętaj!

Masz prawo do szacunku i godnego traktowania, do własnego zdania i nietykalności cielesnej, masz prawo szukać pomocy, gdy Twoje prawa są łamane. Jeśli doświadczasz przemocy lub ktoś z Twojego otoczenia, jeśli jesteś świadkiem przemocy, REAGUJ

zgłoś to odpowiednim służbom:

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wydminach – Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Zespołu, tel. (87) 421 01 15
  • Punkt Konsultacyjny  tel. (87) 421 01 15 lub 42100 19/83 wew. 100
  • Komenda Powiatowa Policji 997 lub 112

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – MOPS Wolbórz

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Dzień Białej Wstążki „Stop przemocy wobec kobiet” została wyłączona

Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2021/BZP 00269466/01/P w dniu 2021-11-16 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2021/BZP 00269466/01/P w dniu 2021-11-16 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. została wyłączona

Wieczory SPISOWE

23 i 24 wrzesień 2021 r. w godzinach 15.00-20.00

hol Urzędu Gminy Wydminy, Plac Rynek 1/1

Gminne Biuro Spisowe w Wydminach uprzejmie przypomina, że od 1 kwietnia br. trwa obowiązkowy spis powszechny ludności i mieszkań.

Do spisu zobowiązany jest każdy mieszkaniec Polski niezależnie od pochodzenia, kraju obywatelstwa czy wieku.

Zapraszamy mieszkańców Gminy, którzy nie dokonali spisu do odwiedzenia Urzędu Gminy. Będziemy czekać na Państwa w czwartek  (23) i piątek (24) września w holu na parterze budynku. Zabierz ze sobą numer PESEL, jeśli chcesz spisać całą rodzinę zabierz również ich numery PESEL.

Możesz spisać się również poprzez samospis internetowy. Zaloguj się poprzez Profil Zaufany lub podanie  PESEL i nazwiska rodowego matki na stroniehttp://spis.gov.pl. 

Nie warto zwlekać – unikanie samospisu internetowego wiąże się z telefonem bądź wizytą rachmistrza spisowego, który, korzystając z listy pytań zawartej na stronie spisu, przeprowadzi obowiązek spisowy. Weryfikację, czy osoba podająca się za rachmistrza rzeczywiście nim jest, można przeprowadzić dzwoniąc pod numer 22 279 99 99.

Próba uchylenia się od obowiązku spisowego wiąże się z nałożeniem kary grzywny o wysokości do 5 tys. zł. Narodowy Spis Powszechny ma być prowadzony do 30 września.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Wieczory SPISOWE została wyłączona

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendia szkolne - ogłoszenie Przasnysz | ePrzasnysz.pl

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach od dnia 24.08.2021 r. wydawane będą wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski przyjmowane będą w terminie 1-15 września 2021 r.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania STYPENDIUM SZKOLNE została wyłączona

Narodowy Spis Powszechny

Więcej informacji o Narodowym Spisie powszechnym https://spis.gov.pl/

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Narodowy Spis Powszechny została wyłączona