Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są:

  • Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach przystąpił do przygotowania wniosku w ramach ogłoszonego Programu.

Osoby, które chciałyby skorzystać z tej formy wsparcia proszone są o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek 1/4, tel. 87 421 01 15.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2024 została wyłączona

Nabór do Ogniska Wychowawczego na rok szkolny 2023/2024

Nabór do Ogniska Wychowawczego

Tęczowa Kraina”

na rok szkolny 2023/2024

Ognisko Wychowawcze na Targówku - STOPuzależnieniom.pl

1. Do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” przyjmowani są uczniowie szkoły podstawowej i licealnej, którzy mieszkają na terenie Gminy Wydminy.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” jest złożenie w wyznaczonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku zapisu dziecka do placówki. Wnioski można osobiście odebrać w GOPS Wydminy lub wydrukować ze strony.

3. Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do:

25 sierpnia 2023 roku

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Ogniska mogą składać rodzice (opiekunowie prawni), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez Ognisko.

5. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej, sprawiające problemy dydaktyczno – wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” podejmuje Komisja.

7. Lista uczniów przyjętych do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” będzie dostępna od września u wychowawcy świetlicy a także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach; pl. Rynek ¼.

karta zgłoszenia do Ogniska Wychowawczego 2023 2024

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Nabór do Ogniska Wychowawczego na rok szkolny 2023/2024 została wyłączona

STYPENDIA SZKOLNE

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2022/2023 - Malbork 82-200

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach

od dnia 12.06.2023 r. wydawane będą decyzje na stypendia szkolne 2022/2023.

Prosimy o jak najszybszy odbiór decyzji.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania STYPENDIA SZKOLNE została wyłączona

KONKURS NAJWESELSZA POSTAĆ GMINY WYDMINY

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania KONKURS NAJWESELSZA POSTAĆ GMINY WYDMINY została wyłączona

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży rolników z województwa warmińsko – mazurskiego i podlaskiego. GÓRY – Zakopane 2023.

GÓRY – Zakopane 2023. 

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego urodzonych po 1 stycznia 2007 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Miejsce zakwaterowania: „Galicówka” , Małe Ciche 67

https://galicowka.com.pl

Cena od 800 zł
 

Cena bez dofinansowania z KRUS 1500 zł

Termin 25.06-03.07.2023 r.

Organizator w cenie zapewnia:
– opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z 20 letnim doświadczeniem (nauczyciele, instruktorzy, wychowawcy, kierownik)
– opiekę medyczną
– nocleg i wyżywienie w atrakcyjnym pensjonacie (sala zabaw dla dzieci, ogród z altana, plac zabaw dla dzieci, jadalnia, miejsce na grilla i ognisko, widokowy taras na Tatry)
– transport
– ubezpieczenie NNW
– bardzo atrakcyjny program(zajęcia survivalowe, baseny termalne, zajęcia plenerowe, zajęcia sportowe)
– wycieczki krajoznawczo turystyczne (do wyboru m.in. Morskie Oko, Rusinowa Polana, Jaskinia Mroźna, Wielka Krokiew, Gubałówka, zwiedzanie Zakopanego, Zamek w Niedzicy i Czorsztynie, zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem)
– całodniowa wycieczka do ENERGYLANDII !!!!

Wszystkie zakładane atrakcje wliczone są w cenę kolonii.

Realizujemy BONY TURYSTYCZNE.

Osoby które nie wykorzystały BONU TURYSTYCZNEGO mogą go zrealizować u Nas w formie zaliczki za dany turnus do 30 marca!!!

OFERTA SPECJALNA!!!!!!! Osoby, które zarezerwują miejsce i opłacą składkę członkowską do 30 marca zapłacą 100 zł mniej za turnus.

MORZE – Poddąbie 2023. 


Wypoczynek dla dzieci i młodzieży rolników z województwa warmińsko – mazurskiego i podlaskiego.
Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR organizuje wypoczynek letni w miejscowości Małe Ciche 6 km od Zakopanego.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego urodzonych po 1 stycznia 2007 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Miejsce zakwaterowania: Ośrodek Wypoczynkowy LAZUR

http://www.lazurosrodki.pl/lazur/

Cena od 800 zł 

Cena bez dofinansowania z KRUS 1500 zł

Termin 07.08-15.08.2023 r.

Organizator w cenie zapewnia:
– opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z 20 letnim doświadczeniem (nauczyciele, instruktorzy, wychowawcy, kierownik)
– opiekę medyczną
– nocleg i wyżywienie w atrakcyjnym ośrodku (600 m od morza, ogród z altana, plac zabaw dla dzieci, jadalnia, miejsce na grilla i ognisko, las)
– transport
– ubezpieczenie NNW
– bardzo atrakcyjny program(zajęcia survivalowe, Aquapark, zajęcia plenerowe, zajęcia sportowe)
– wycieczki krajoznawczo turystyczne (do wyboru m.in. Słowiński Park Narodowy, Aquapark, Zamek w Malborku, Wycieczki Łeba, Ustka, zwiedzanie bunkry Bluchera)

Wszystkie zakładane atrakcje wliczone są w cenę kolonii.

Realizujemy BONY TURYSTYCZNE.

Osoby które nie wykorzystały BONU TURYSTYCZNEGO mogą go zrealizować u Nas w formie zaliczki za dany turnus do 30 marca!!!

OFERTA SPECJALNA!!!!!!! Osoby, które zarezerwują miejsce i opłacą składkę członkowską do 30 marca zapłacą 100 zł mniej za turnus.

Prezes UKS Junior Ełk
602423775

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Wypoczynek dla dzieci i młodzieży rolników z województwa warmińsko – mazurskiego i podlaskiego. GÓRY – Zakopane 2023. została wyłączona