STYPENDIA SZKOLNE

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ

O STYPENDIA SZKOLNE PROSZONE SĄ

O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW

dot. PRZYZNANIA (STYPENDIÓW SZKOLNYCH)

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania STYPENDIA SZKOLNE została wyłączona

Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2019/2020

Podobny obraz
Ognisko Wychowawcze

1. Do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” przyjmowani są uczniowie szkół podstawowych, którzy mieszkają na terenie Gminy Wydminy.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” jest złożenie w wyznaczonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku zapisu dziecka do placówki. Wnioski można osobiście odebrać w GOPS Wydminy lub wydrukować ze strony.

3. Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do:

20 września 2019 roku

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Ogniska mogą składać rodzice (opiekunowie prawni), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez Ognisko.

5. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej, sprawiające problemy dydaktyczno – wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” podejmuje Komisja.

7. Lista uczniów przyjętych do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” będzie dostępna od września u wychowawcy świetlicy a także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach; pl. Rynek ¼.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WYDMINACH ROK SZKOLNY 2019/2020

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2019/2020 została wyłączona

Punkt Konsultacyjny d/s Przemocy w Rodzinie w Wydminach II na Facebook-u

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Punkt Konsultacyjny d/s Przemocy w Rodzinie w Wydminach II na Facebook-u została wyłączona

Zapisz się na warsztaty rozwoju osobistego

Zapisz się na warsztaty rozwoju osobistego!

(grupa zamknięta trwająca 3 miesiące)

Pierwsze spotkanie :

10.09.2019r., godz. 15:00,

tel. (87) 4210 019 wew. 213.

Możliwość komentowania Zapisz się na warsztaty rozwoju osobistego została wyłączona

„Szkoła dla Rodziców”

Zapisz się na bezpłatne warsztaty!

„Szkoła dla Rodziców”

Pierwsze zajęcia :

06.09.2019r., godz. 14:00,

tel. (87) 4210 019 wew. 213.

Możliwość komentowania „Szkoła dla Rodziców” została wyłączona