Podnoszą kwalifikacje zawodowe, żeby wyremontować w Wydminach mieszkania socjalne

Trwa projekt „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” realizowany przez Gminę Wydminy. 15 mieszkańców gminy (osoby długotrwale bezrobotne będące klientami GOPS-u) podniesie swoje kwalifikacje zawodowe. Zdobędą uprawnienia technologa robót wykończeniowych oraz malarza z elementami dekoracji. W przyszłym roku uczestnicy projektu będą mogli wykorzystać swoje umiejętności oraz zdobytą wiedzą podczas prac społecznie-użytecznych realizowanych na terenie gminy. Jednym z głównych zadań będzie wyremontowanie dwóch lokali socjalnych, które następnie zostaną przekazane wydmińskim rodzinom potrzebującym wsparcia.

Zadanie publiczne realizowane jest przez Gminę Wydminy przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz Starostwa Powiatowego w Giżycku (Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku). Projekt współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015”. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 140 tysięcy złotych.

%%wppa%% %%slideonlyf=22%%

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.