Ewaluacja strategii 2008-2015

Prace społecznie-użyteczneKursy zawodoweGospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznejLiczba osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznejRodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na dzieci