Rozstrzygnięcie ofert – MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO BUDOWY „GRZYBKA WYPOCZYNKOWEGO” ORAZ WARSZTATY STOLARSKIE

kk          herb_logo               k

W związku z ogłoszeniem konkursu dnia 17 kwietnia 2014 r. na dostawę materiałów na potrzeby budowy tzw. grzybka wypoczynkowego oraz usługę instruktora warsztatów stolarskich dla 15 uczestników projektu pn. „Równe Szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. którego termin naboru ofert ogłoszono w dniach od 17 kwietnia 2014 roku do 28 kwietnia 2014 roku Gmina Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, informuję, że powyższy konkurs został rozstrzygnięty dnia 28 kwietnia 2014 r.


Wybrany wykonawca to GINES SYSTEM – Witold Lula, oddział TARTAK Wydminy, ul. Ełcka 2, 11-510 Wydminy. Wymieniony wykonawca zaoferował najniższą cenę, która była jedynym kryterium wyboru oferty.

Inni oferenci:
– brak

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.