Rozstrzygnięcie ofert – na dostawę środków czystości

kk          herb_logo               k

W związku z zapytaniem ofertowym z  dnia 18 lutego 2014r. na dostawę środków czystości  na potrzeby realizacji   projektu „50 plus – to dopiero koniec początku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dokonano wyboru wykonawcy.


Wybrany wykonawca to:

Przedsiębiorstwo Prywatne GLOBO Barbara Sułkowska, ul. Dąbrowskiego 2, 11-500 Giżycko
Wyżej wymieniony oferent zaoferował najniższą cenę, która były jedynym kryterium wyboru.

Inni oferenci:
1).    SUPREX, ARTYKÓŁY BHO I P.POŻ, UL. Kołobrzeska 40, 10-434 Olsztyn
2).    HAPIS, Sp. z o.o., ul. Moniuszki 18, 12-100 Szczytno

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.