Rozstrzygnięcie ofert – na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: „ opiekunka osób starszych”

kk          herb_logo               k

W związku z zapytaniem ofertowym z  dnia 17 kwietnia 2014 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu: „ opiekunka osób starszych” dla 1  uczestnika projektu pn. „50 plus – to dopiero koniec początku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dokonano wyboru wykonawcy.


Wybrany wykonawca to:

Centrum Szkolenia Zawodowego  UNIWERS, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

Wyżej wymieniony oferent zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób i na warunkach zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiającego,  zaoferował najniższą cenę za wykonanie  zamówienia, która była jedynym kryterium wyboru.

Inni oferenci:
1). Ośrodek Kursów, ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.