Rozstrzygnięcie ofert – na zorganizowanie i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego

kk          herb_logo               k

W związku z zapytaniem ofertowym z  dnia 18 marca 2014 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla 4  uczestników projektu pn. „50 plus – to dopiero koniec początku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dokonano wyboru wykonawcy.

Wybrany wykonawca to:
1. Elżbieta Żukowiec, ul. F. Sokoła 19/9, 81-603 Gdynia

Wyżej wymieniony oferent zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób i na warunkach zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiającego,  zaoferował najniższą cenę za wykonanie  zamówienia, która była jedynym kryterium wyboru.

Inni oferenci:
1. Kuźnia Projektów Kreatywnych, ul. Doliny Miętusiej 27/74, 34-316 Bielsko-Biała

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.