Stypendia

UWAGA

Od października 2015 r. kwota dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne będzie wynosić 514,00 zł netto.

Przypominamy, że wnioski o stypendium szkolne można składać w terminie od 01 września 2015 r. do 15 września danego roku szkolnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.