Stypendium szkolne

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach od dnia 14.11.2016 r. będą wydawane decyzje na stypendia szkolne. Faktury za poniesione wydatki należy dostarczyć do dnia 14.12.2016 r.Stypendium szkolne będzie wypłacane po przedłożeniu faktur i rachunków imiennych potwierdzających wydatki poniesione na cele edukacyjne.Faktury i rachunki imienne potwierdzające wydatki są przyjmowane  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach w godzinach 8.00- 11.00.Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień udzieli pracownik socjalny Roksana Gajda- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. Plac Rynek 1/4, tel. 87 42 10 115.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.