STYPENDIA SZKOLNE

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach od dnia 24.08.2020 r. wydawane będą wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski przyjmowane będą w terminie 1-15 września 2020 r.

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego

Zakup podręczników szkolnych, słowników, atlasów, encyklopedii, vademecum. Zakup podręczników szkolnych używanych rozliczany będzie na podstawie umowy kupna – sprzedaży, której wzór dostępny jest w miejscu składania wniosków.

Zakup artykułów szkolnych (bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, piórnik itp).

Tornister, plecak szkolny.

Tusze do drukarek, papier do drukarki.

Zakup komputera ( stacjonarny, laptop, notebook), klawiatura do komputera, mysz do komputera, tabletu, pendrive, części do komputera ( np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, myszka, klawiatura).

Zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, tj.:

 • odzież sportowa: dres sportowy, bluza sportowa, bluzka sportowa, koszulka sportowa, spodenki sportowe, spodnie sportowe, getry sportowe– 2 pary każdego artykułu na semestr,
 • obuwie sportowe, tenisówki, halówki, trampki-2 pary na semestr.

Zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu (za wrzesień-czerwiec danego roku szkolnego) – umowa w miejscu zamieszkania ucznia + faktura VAT i dowód opłaty.

Zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko.

Płatne zajęcia pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym, rozwojowym: zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe.

Wyjazdy organizowane przez szkołę: wycieczka szkolna, zielona szkoła, wyjazd do kina, wyjazd do teatru.- Wydatki te należy udokumentować na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu wyjazdu poniesionego przez ucznia oraz podpisem wychowawcy klasy i dyrektora szkoły.

Zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania.

Zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, bursie.

Okulary korekcyjne.

Inne wydatki niewymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia- uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.

UWAGA!:

 • faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia,
 • przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków(w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury),
 • odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu.

Nie będą refundowane wydatki o charakterze nieedukacyjnym:

 • odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, bielizna osobista, rajstopy),
 • książki, podręczniki, lektury szkolne do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,
 • stroje odświętne, np. strój pierwszokomunijny, na studniówkę,
 • meble (np. regały, stojaki na płyty, szafy),
 • obozy i zimowiska rekreacyjne.

Faktury bądź rachunki powinny być wystawione od następujących miesięcy:

 • zakup podręczników i artykułów szkolnych –od czerwca poprzedzającego dany rok szkolny,
 • pozostałe wydatki wg wykazu wydatków kwalifikowanych- od lipca poprzedzającego dany rok szkolny,
 • abonament za Internet –od września do czerwca danego roku szkolnego,
 • bilety miesięczne, koszt pobytu w bursie, internacie –od września do czerwca danego roku szkolnego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.