UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO – NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW: DOTYCZY CZĘŚCI I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

kk          herb_logo               k

Gmina Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach tel. 87 421 01 15 Faks: 87 421 01 15 informuje, iż unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 15.05.2014 r. na przeprowadzenie warsztatów:  części I przedmiotu zamówienia dla 16 uczestników projektu „Czas na młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W związku z wystąpieniem błędu, który nastąpił podczas wyliczenia sumy godzin indywidualnych z zajęć doradztwa zawodowego dla 16 uczestników projektu Zapytanie ofertowe w dniu 28.05.2014 r. zostaje unieważnione na część I przedmiotu zamówienia.
Zamawiający informuje ponadto, że w najbliższym czasie ogłosi nowe Zapytanie ofertowe dotyczące skorygowanego przedmiotu zapytania w części I.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.