Uroczyste podsumowanie działań w Berkowie

W czwartek odbyło się uroczyste podsumowanie Programu Aktywności Lokalnej w Berkowie. Dzięki zaangażowaniu wielu Partnerów oraz mieszkańców wsi odbyły się warsztaty stolarskie, dzięki którym powstała „Kuźnia Pomysłów” oraz „Grzybek rekreacyjno-wypoczynkowy”.

W spotkaniu udział wzięli: Pani Wiesława Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Pan Adam Puza – doradca w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Pani Anna Skass – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku, Pani Małgorzata Ćwikowska – doradca w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, Pan Karol Paszkowski – animator z ramienia Urzędu Marszałkowskiego, Pan Radosław Król – Wójt Gminy Wydminy, Pani Maria Dolecka – Zastępca Wójta Gminy Wydminy, Pan Artur Grygiencza – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach wraz z pracownikami GOPS, ksiądz proboszcz Krzysztof Mulewski, Pani Agata Rudnicka – wykonawca warsztatów kulinarnych oraz Pan Witold Lula –dostawca materiałów niezbędnych do budowy obiektów w Berkowie.

Spotkanie rozpoczęło się od podziękowań Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla dla mieszkańców Berkowa za ich zaangażowanie w rozwój wsi. Tym samym wójt wyraził nadzieję, że to dopiero początek pozytywnych przemian w sołectwie i wspólnie z Partnerami przekazał klucze do „Kuźni”.

Po krótkich wystąpieniach przybyłych gości mieszkańcy wręczyli upominki dla wszystkich Partnerów biorących udział w rewitalizacji Berkowa. Następnie ksiądz proboszcz Parafii w Zelkach poświęcił „Kuźnię Pomysłów”, która służyć będzie za miejsce spotkań mieszkańców. Po oficjalnej części spotkania zebrani mogli posilić się gorącymi daniami oraz poczęstunkiem przygotowanymi przez mieszkańców.

Od 2013 roku trwa w Berkowie Program Pilotażowy rewitalizacji wsi. Mieszkańcy brali udział w warsztatach kulinarnych, stolarskich, odbyła się Minikonferencja historyczna. Ponadto sołectwo uczestniczy w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na początku roku mieszkańcy zarejestrowali Stowarzyszenie „Zielona Przystań w Berkowie”.

Program Aktywności Lokalnej współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

%%wppa%% %%slideonlyf=23%%

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.