Usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Gminy Wydminy

Wójt Gminy Wydminy informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. uruchamia bezpłatną usługę transportową door-to-door dla mieszkańców gminy Wydminy z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, którzy:

 • ukończyli 18 rok życia,
 • i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
 • lub nie posiadają orzeczenia, ale ze względu na wiek lub stan zdrowia mają ograniczoną sprawność.

Osoba z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności będzie mogła korzystać z usługi wraz z opiekunem lub psem asystującym. Dodatkowo pomocy udzielać będzie asystent zatrudniony na potrzeby projektu.

Usługa transportowa zabezpiecza potrzeby mobilne w obszarze aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej. Dzięki usłudze dotarcie do urzędu, biblioteki czy rehabilitanta stanie się prostsze.

 • Usługi transportowe świadczone będą w dni robocze tj. poniedziałek w godz. 08:00–16:00; wtorek – piątek 07:00–15:00. W przypadkach szczególnie uzasadnionych usługi będą mogły być świadczone również poza godzinami normalnego funkcjonowania tej komunikacji, pod warunkiem złożenia zamówienia na piśmie z wyprzedzeniem przynajmniej jednodniowym, a na dzień wolny od pracy w ostatnim poprzedzającym dniu roboczym.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

 • dzwoniąc pod numer telefonu: 798 734 606
 • wysyłając maila na adres: cuw@wydminy.pl
 • osobiście w Centrum Usług Wspólnych, Plac Rynek 1/1, 11-510 Wydminy
 • lub u kierowcy/asystenta (z wyłączeniem pierwszego zamówienia na usługę, która musi być poprzedzona złożeniem oświadczenia i weryfikacją spełnienia kryteriów): 798 734 545
 • Zamówienia na przewozy przyjmowane będą w dni robocze:
 • poniedziałek w godz. 08:00–16:00,
 • wtorek – piątek 07:00–15:00

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie świadczenia usług transportu door-to-door, udostępnione na stronie: https://www.wydminy.pl/ w zakładce USŁUGI „DOOR TO DOOR”.

Gmina Wydminy realizuje umowę grantową „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Cel projektu: ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez wprowadzenie nowej jakości usług transportowych na terenie Gminy Wydminy.

Planowane efekty: zniwelowanie barier związanych z mobilnością na terenie gminy, ułatwienie korzystania z infrastruktury społecznej i zwiększenie aktywności zawodowej uczestników.

Całkowita wartość projektu wynosi: 467 500,00 zł, co stanowi 100% finansowania projektu.

Dofinansowanie ze środków UE: 394 009,00 zł

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.