XVII Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny

W ramach Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej we współpracy z działającą przy Marszałku Województwa Radą ds. Rodzin Województwa Warmińsko – Mazurskiego od 1999r organizuje Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny. Co roku przedsięwzięcie koncentruje się wokół innego aspektu życia rodzinnego i społecznego odpowiadając na potrzebę wzmacniania rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu. Tegoroczne, XVII Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny będą przebiegały pod hasłem:

„RODZINA DROGOWSKAZEM ŻYCIA”

Warto także zastanowić się dlaczego rodzina może być drogowskazem życia i co zrobić aby nim była. Wokół tych rozważań zaplanować można tematy wykładów, lekcji lub konkursów.

Dnia 19 lutego 2015r w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się II spotkanie z koordynatorami XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pn.: „Rodzina drogowskazem życia”. Podczas spotkania omówiono dotychczasowe przygotowania oraz zamierzenia do tegorocznej edycji Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny. Omówienia zagadnień mieszczących się w haśle dni rodzin dokonała Marta Urban-Burdalska, psycholog i trener PTP. Głos zabrali koordynatorzy wojewódzkich konkursów.

Andrzej Taborski przedstawił regulamin konkursu literackiego „Trwałe i kochające się małżeństwo gwarantem szczęścia rodzinnego i osobistego”, Teresa Antczak omówiła regulamin konkursu plastycznego i grafiki komputerowej „Potencjał miłości w rodzinie gości”, Jolanta Dakowska mówiła o kolejnej edycji Młodzieżowego Wolontariatu Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.

Poniżej regulaminy konkursu literackiego oraz plastycznego i grafiki komputerowej oraz tematy pomocnicze do podejmowania przedsięwzięć w środowiskach lokalnych.
Link >>>
Link >>>

Tegoroczne Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny rozpoczynają się 15 maja w Olsztynie, kończą w gminie Piecki dnia 12 czerwca, a ich uroczyste podsumowanie będzie miało miejsce w Olsztynie 23 października 2015 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.