Zarządzenie

Zarządzenie Nr 7/2020

z dnia 30 lipca 2020 roku

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

Na podstawie §12 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się dodatkowy dzień wolny od pracy 17 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) za Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia NMP, przypadające w sobotę w dniu 15 sierpnia 2020 roku.

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej.

§ 3.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artur Grygiencza

Kierownik GOPS Wydminy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.