Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz §12 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się 7 grudnia 2019 roku (sobota) dniem pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach w zamian za dzień 27 grudnia 2019 roku (piątek).

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.