Zarządzenie

Zarządzenie Nr 20/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wWydminach
z dnia
25 października 2017 roku

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.

 

Na podstawie art. 7 pkt. 4 oraz art. 43 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. opracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. 2016r. Poz. 902 ze zm.) oraz art.130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2016r. poz.166 ze zm.) oraz § 11 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam dzień 2 listopada 2017 r. jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę w dniu 11 listopada 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kierownik GOPS Wydminy
Artur Grygiencza

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.