ZMIANA W KRYTERIUM DOCHODOWYM

ZMIANA W KRYTERIUM DOCHODOWYM

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ma na celu wspieranie osób i rodzin doświadczających najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków, a także włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących poprzez udział w działaniach towarzyszących.

Uprzejmie informuję, że zostały opublikowane nowe wytyczne realizacji Podprogramu 2016. Zgodnie z punktem 11 Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Proszę o zapoznanie się z wytycznymi, które umieszczone są na stronie MRPiPS  pod linkiem http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/.

PRZYDZIAŁ NA 1 OSOBĘ W RODZINIE

OLEJ 4 L 4 SZT
MAKARON JAJECZNY 5 KG 10 SZT
RYZ BIAŁY 5 KG 5 SZT
HERBATNIKI 2 KG 10 SZT
MLEKO 9 L 9 SZT
GROSZEK Z MARCHEWKA 3,20 KG 8 SZT
FASOLA BIAŁA 3,20 KG 8 SZT
KONCENTRAT POMIDOROWY 1,28 KG 8 SZT
POWIDŁA ŚLIWKOWE 1,20 KG 4 SZT
GULASZ WIEPRZOWY 4,25 KG 5 SZT
FILET Z MAKRELI 1,36 KG 8 SZT
SZYNKA DROBIOWA 2,70 KG 9 SZT
CUKIER 4 KG 4 SZT
SZYNKA WIEPRZOWA 0,30 KG 1 SZT
PASZTET 0,16 KG 1 SZT
SER PODPUSZCZKOWY DOJRZEWAJĄCY 2,40 kg 6 SZT

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

– ośrodki pomocy społecznej,

– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.