Kontakt

pl. Rynek 1/4
11-510 Wydminy

tel. 87 42 10 115
wew. 23 – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

wew. 21 – pracownicy socjalni
wew. 24 – kierownik GOPS

e-mail: gopswydminy@wp.pl

NIP: 845-17-87-578

REGON: 511370810