Stowarzyszenie „Zielona Przystań” w Berkowie

10 marca 2014 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostało Stowarzyszenie ”Zielona Przystań” w Berkowie.

Zarząd:
Monika Pachucka- prezes
Katarzyna Sokołowska – zastępca prezesa
Anna Mankiewicz – skarbnik
Marek Mankiewicz – członek zarządu.

Komisja Rewizyjna:
Monika Mocarska
Janina Sadkowska