Sprawozdania GKRPA

Sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach:

2014 rok >>>

2013 rok >>>

2012 rok >>>