Projekty społeczne

kkk                     herb_logo

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pr50plusojekt skierowany do osób powyżej 50. roku życia z terenu gminy Wydminy (doradztwo, warsztaty, kursy zawodowe, półroczne staże u przedsiębiorców). Więcej >>>

rProjekt dla mieszkańców gminy Wydminy w każdej kategorii wiekowej (doradztwo, warsztaty, kursy zawodowe, staże, działania środowiskowe, wsparcie socjalne, itp.). Więcej >>>

aProjekt skierowany do osób do 30. roku życia z gminy Wydminy (warsztaty, kursy zawodowe, półroczne staże u przedsiębiorców). Więcej >>>

.

herb_logo                              

Zadania publiczne współfinansowane ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – zadanie publiczne skierowane jest do 15 osób – mieszkańców Gminy Wydminy – osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej (szkolenia: technolog robót wykończeniowych, malarz z elementami dekoracji, prace społecznie-użyteczne, wyremontowanie i przekazanie dwóch lokali socjalnych). Więcej >>>