Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego

herb_logo

Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego 2014

 Zadanie publiczne realizowane przez Gminę Wydminy przy współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz Starostwa Powiatowego w Giżycku (Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku) współfinansowanego ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 140 000,00 zł.

W ramach projektu odbywają się:

  • szkolenia: technolog robót wykończeniowych (10 mężczyzn), malarz z elementami dekoracji ścian i sufitów (5 kobiet), zakup materiałów budowlanych do adaptacji pomieszczeń, zakup odzieży ochronnej dla uczestników, zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac adaptacyjnych lokali socjalnych, itp. w 2014 roku
  • prace społecznie-użyteczne w 2015 roku

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej 15 osób z terenu Gminy Wydminy do końca 2015 roku.

Zadanie publiczne realizowane w okresie od czerwca 2014 r. do końca listopada 2015 r.

Zadanie publiczne skierowane jest do 15 osób – mieszkańców Gminy Wydminy – osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej.

Szkolenia zawodowe

 %%wppa%% %%slideonlyf=22%%

Remont mieszkań socjalnych w Wydminach

[su_custom_gallery source=”media: 1225,1226,1227,1228,1229,1230,1231,1232,1233,1234,1235,1236,1237,1238,1239,1240,1241,1242,1243,1244,1245,1246″ limit=”100″ link=”image” title=”never”]

[su_custom_gallery source=”media: 1337,1338,1339,1340,1341,1342,1344,1345″ limit=”100″ link=”lightbox” title=”never”]


 Mieszkania dla wielodzietnych rodzin z gminy Wydminy

Rodziny wielodzietne z terenu gminy Wydminy mają nowe mieszkania. 8 października odbyło się uroczyste przekazanie dwóch mieszkań socjalnych. Zwiększenie zasobu lokali socjalnych możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Remont mieszkań socjalnych odbył się podczas realizowanego przez samorząd projektu ”Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” współfinansowanego ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach zadania odbyły się szkolenia: technolog robót wykończeniowych (dla 10 mężczyzn) oraz malarz z elementami dekoracji ścian i sufitów (dla 5 kobiet). Podczas prac społecznie-użytecznych 15 mieszkańców gminy Wydminy (osoby bezrobotne,
korzystające z pomocy GOPS) wyremontowało dwa mieszkania socjalne przy ulicy Ełckiej w Wydminach dla rodzin wielodzietnych z terenu gminy.

„Mieszkania, które zostały przekazane dwóm rodzinom z naszej gminy zostały wyremontowane przez naszych mieszkańców. Tym bardziej zasługuje to na słowa uznania oraz podziękowania dla tych osób za pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebowały naszego wsparcia. Cieszę się, że wspólnymi siłami udało nam się sprawić, że od dzisiaj dwie rodziny znalazły swój nowy dom” – powiedział Wójt Gminy Wydminy Radosław Król.

Zadanie realizowane jest przez Gminę Wydminy współfinansowane ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015”Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego”. Całkowity koszt zadania wynosi 140 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie z Ministerstwa to 80 procent.

[su_custom_gallery source=”media: 1497,1498,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1519,1520,1521″ limit=”100″ link=”lightbox” title=”never”]