50 plus – to dopiero koniec początku

kk          herb_logo               k

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób powyżej 50. roku życia  z gminy Wydminy. Dla uczestników przewidziano: warsztaty z doradztwa zawodowego, warsztaty dotyczące ekonomii społecznej oraz zajęcia z psychologiem. Po określeniu predyspozycji zawodowych uczestników (przy pomocy doradcy zawodowego i psychologa) uczestnicy wybierają kurs zawodowy (np. kurs na operatora koparko-ładowarki), po którym odbywają 6-miesięczny staż u pracodawcy. Czas trwania Projektu: od 07 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2015 r.

Projekt „50 plus – to dopiero koniec początku” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.

Projekt został zakończony 28 lutego 2015 roku.

%%wppa%% %%slideonlyf=5%%