Grupa Odnowy Wsi

Zgodnie z uchwałą nr 2/2014 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Berkowo powołano Grupę Odnowy Wsi, celem której będzie opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Berkowa.

Skład grupy:

1. Rynkowska Ewa
2. Rynkowska Barbara
3. Rynkowska Joanna
4. Rynkowski Karol
5. Samsel Janusz
6. Kowalski Mieczysław
7. Waśkiewicz Justyna
8. Sokołowska Katarzyna
9. Pachucka Monika
10. Mocarska Monika
11. Mocarska Barbara
12. Tuziemski Ryszard
13. Tuziemska Wiesława
14. Mocarski Kuba
15. Mocarski Patryk
16. Sokołowski Szymon
17. Mankiewicz Krystyna
18. Sadkowska Janina
19. Jeżewski Józef
20. Tomaszewska Halina
21. Mocarska Aneta