Punkt informacyjno – konsultacyjny

Działalność Punktu Konsultacyjnego oparta jest na:

– nawiązywaniu życzliwego, nie oceniającego kontaktu z klientem;
– informowaniu o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego;
– motywowaniu do leczenia;
– udzieleniu wsparcia po zakończonym leczeniu;
– rozpoznaniu w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania;
– uruchomieniu interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej;
– posiadaniu dobrej orientacji na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb z terenu gminy i innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną i systemową pomoc dla klientów punktu.