Zarządzenie Kierownika GOPS

Zarządzenie Nr 11/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach
z dnia 26 kwietnia 2017
roku

w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017r.
w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach

Na podstawie art. 33 ust.1oraz ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016r. Poz. 446 ze.zm.) i art. 42 ust.1 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. opracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. 2016r. poz. 902) oraz art.130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2016r. poz.1666, zm. zm.) oraz § 11 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 2 maja 2017 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pmocy Społecznej w Wydminach oprócz osób zatrudnionych jako opiekunki środkowiskowe. Zobowiązuję pracowników jednocześnie do odpracowania tego dnia w dniu 27 maja 2017 r. (sobota) na zasadach określonych w § 2.

§ 2. W dniu 27 maja 2017 r. określam rozkład czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach odpowiadający rozkładowi czasu pracy we wtorki oprócz osób zatrudnionych jako opiekunki środkowiskowe.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik GOPS Wydminy
Artur Grygiencza

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zarządzenie Kierownika GOPS została wyłączona

Wielkanoc 2017 w Ognisku Wychowawczym

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wielkanoc 2017 w Ognisku Wychowawczym została wyłączona

Dni Rodziny – zaproszenie do współpracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

zwraca się z prośbą o wsparcie rzeczowe min. w postaci książek, słodyczy, artykułów papierniczych, zabawek itp.

XIX WARMIŃSKO – MAZURSKICH DNI RODZINY

które, odbędą się pod hasłem

,,Miłość w Rodzinie Nigdy Nie Zginie

dnia
27 maja 2017 roku
w Wydminach

Dni Rodziny mają na celu promowanie wartości rodzinnych i umacnianie więzi
w rodzinach poprzez działania edukacyjne, prozdrowotne, profilaktyczne, rekreacyjne, sportowe oraz jakże ważną wspólną zabawę rodziców dzieci oraz seniorów.

W 2017 r. chcieliśmy, aby te dni przypominały wszystkim o ważnej roli rodziny,
o niezastąpionej opiece rodziców w życiu każdego dziecka a także o naszych seniorach.

Mamy nadzieję, że nasze działania zostaną poparte dobrowolnym wsparciem rzeczowym. Wszystkie przekazane dary zostaną wykorzystane zgodnie z ideą promocji
i organizacji Dni Rodziny w naszej Gminie. Bardzo prosimy o zgłaszanie się do GOPS
w Wydminach do
dnia 16.05.2017r., do koordynatora Wydmińskich Dni Rodziny Pani Emilii Nowalskiej lub do pracowników socjalnych GOPS Wydminy.

Podziękowania dla wszystkich darczyńców zostaną umieszczone na stronie internetowej www.gopswydminy.pl

Pracownicy GOPS Wydminy

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Dni Rodziny – zaproszenie do współpracy została wyłączona

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Radosnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
życzy
Kierownik wraz z pracownikami GOPS

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania WESOŁYCH ŚWIĄT! została wyłączona

„DAR OD SERCA”

Ognisko Wychowawcze jest skuteczną formą pomocy dla dzieci i młodzieży do lat 18. W Ognisku należy organizować czas mądrze i ciekawie, uczyć świata, rozwijać zainteresowania i przy okazji rozmawiać… rozmawiać wykonując prace plastyczne, rozmawiać grając w gry stolikowe, rozmawiać przygotowując wspólne posiłki. Zdumiewająco wiele można się wówczas dowiedzieć o swoich wychowankach, o ich problemach, radościach i planach.

Ponadto w rozmowie można przemycić wiele konstruktywnych treści wychowawczych, a w zabawie odreagować wiele emocji. Łącząc przyjemne z pożytecznym uczymy podopiecznych, że nasze Ognisko Wychowawcze może stać się dla nich alternatywą wobec negatywnych wzorców środowiska, miejscem, gdzie młodzież otrzyma wsparcie, rozwinąć zainteresowania i pasje.

Istnieją ludzie oraz instytucje, które bezinteresownie wspierają naszą prace. Jedną z takich instytucji jest jedna z ełckich aptek. Po raz kolejny nasi zaprzyjaźnieni darczyńcy okazali nam wsparcie. Tym razem doposażyli nasze Ognisko w kuchenkę mikrofalową i artykuły piśmiennicze. Dla podopiecznych Ogniska ten prezent był „strzałem w dziesiątkę” i od razu wywołał uśmiechy na dziecięcych twarzach

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania „DAR OD SERCA” została wyłączona