Życzenia Wielkanocne

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem
i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć
w przyszłość…

Życzy kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach
wraz z pracownikami

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Życzenia Wielkanocne została wyłączona

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1). 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych niżej w dalszej części deklaracji. Strona internetowa została zaprojektowana w oparciu o kryteria sukcesu wymienione w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach dołoży wszelkich starań aby zapewnić zgodność technologiczną strony z obowiązującymi normami oraz dobrymi praktykami.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0, brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.0, brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć.

UDOGODNIENIA

Dedykowany kontrast dla dostępności, alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących, możliwość zmiany wielkości czcionki.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz.1696, z późn. zm.)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
dzwoniąc na numer telefonu 87 421 01 15 lub e-mail: gops@wydminy.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo: Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o dostępności architektonicznej

  • Wejście główne do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach znajduje się od ulicy pl. Rynek 1/4,
  • Do wejścia budynku prowadzą schody,
  • Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
  • Do budynku Ośrodka można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
  • Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych na parterze jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
  •  W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,
  • Budynek Ośrodka nie posiada windy umożliwiającej dostęp do piętra budynku. Ze względu na fakt, że część pomieszczeń Ośrodka znajduje się powyżej parteru (wejście po schodach) osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim mają możliwość załatwienia każdej sprawy realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w pomieszczeniu nr 1 tj. pierwsze pomieszczenie po lewej stronie od wejścia głównego do Ośrodka,
  • Na niskim parterze znajduje się również toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,
  • Wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  • Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Ośrodku z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.
Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Deklaracja dostępności została wyłączona

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz.1696, z późn. zm.)

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz.1696, z późn. zm.) została wyłączona

PUNKT KONSULTACYJNY

W związku z zakończeniem Projektu „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach II” uprzejmie informujemy, że w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach działa PUNKT KONSULTACYJNY, w którym pomoc znajdą wszystkie osoby potrzebujące wsparcia. Usługi są świadczone bezpłatnie.

Starszy Terapeuta – mgr Dorota Łabuz; Trener Psychologii Pozytywnej

PUNKT KONSULTACYJNY działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4 11-510 Wydminy

poniedziałek   8:00 -16:00; wtorek – piątek  7:00 – 15:00

zadzwoń i umów wizytę 87/421 00 19 wew. 213

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania PUNKT KONSULTACYJNY została wyłączona

Harmonogram wypłat świadczeń z pomocy społecznej świadczeń rodzinnych (funduszu alimentacyjnego) oraz świadczeń wychowawczych w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.

Lp Miesiąc wypłaty świadczenia Data wypłaty świadczenia
1 Styczeń 26.01.2021 r.
2 Luty 24.02.2021 r.
3 Marzec 25.03.2021 r.
4 Kwiecień 26.04.2021 r.
5 Maj 26.05.2021 r.
6 Czerwiec 24.06.2021 r.
7 Lipiec 26.07.2021 r.
8 Sierpień 26.08.2021 r.
9 Wrzesień 24.09.2021 r.
10 Październik 26.10.2021 r.
11 Listopad 24.11.2021 r.
12 Grudzień 21.12.2021 r.
Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Harmonogram wypłat świadczeń z pomocy społecznej świadczeń rodzinnych (funduszu alimentacyjnego) oraz świadczeń wychowawczych w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. została wyłączona