Stypendium szkolne

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach od dnia 14.11.2016 r. będą wydawane decyzje na stypendia szkolne. Faktury za poniesione wydatki należy dostarczyć do dnia 14.12.2016 r.Stypendium szkolne będzie wypłacane po przedłożeniu faktur i rachunków imiennych potwierdzających wydatki poniesione na cele edukacyjne.Faktury i rachunki imienne potwierdzające wydatki są przyjmowane  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach w godzinach 8.00- 11.00.Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień udzieli pracownik socjalny Roksana Gajda- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. Plac Rynek 1/4, tel. 87 42 10 115.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Stypendium szkolne została wyłączona

Pomoc żywnościowa

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby które otrzymają skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa,wieprzowa, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.: (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie oświadczenia dostępnego w naszym Ośrodku.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Pomoc żywnościowa została wyłączona

Pomoc osobom bezdomnym

„Nie bądź obojętny”
pomoc osobom bezdomnym
w okresie jesienno-zimowym

Okres jesienno – zimowy to czas, w którym osoby bezdomne narażone są na utratę zdrowia i życia. W czasie spadku temperatur, szczególnie w porze nocnej, bezdomni są podatni na wychłodzenie organizmu, prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci, tym bardziej, że często przebywają pod wpływem alkoholu w miejscach nie nadających się do zamieszkania. Dlatego tak ważny jest w tym czasie stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dobra koordynacja działań, jak również właściwe reagowanie wszystkich, dla których los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny

Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia. Powiadamiajmy odpowiednie służby, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy.

Zgłoszenia przyjmuje Straż Miejska,  Policja oraz Pogotowie. Działa też alarmowy numer 112, można również zgłaszać informację do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Pomoc osobom bezdomnym została wyłączona

Kampania ,,Biała Wstążka”

Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata międzynarodowa kampania społeczna skierowana do mężczyzn, mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tyś. mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet. Kampania odbywa się w ramach światowych 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Początek 16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet  to 25 listopada –  Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet , który  upamiętnia dzień zamordowania działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal, w 1960 r. w Republice Dominikany. 6 grudnia upamiętnia wydarzenia z 1989 r., kiedy w budynku politechniki w Montrealu mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób. Oświadczył, że zrobił to, bo jego zdaniem kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych. 16 Dni przeciw przemocy ze względu na płeć kończy 10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – jest to podkreślenie, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w szczególności wobec kobiet i w rodzinie, pokazanie, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy.

Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

Warto wiedzieć, że po pomoc można zgłosić się w każdym momencie życia i może to zrobić zarówno „ofiara” przemocy, „sprawca” przemocy, jak i świadek przemocy w rodzinie. Należy zrobić pierwszy krok i zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, gdzie można uzyskać wsparcie oraz informację o formach i miejscach pomocy świadczonej na terenie gminy Wydminy.

W ramach Kampanii „Biała Wstążka”

w dniu 03.12.2016r.

od godz. 8.30 do godz. 12.00

w Punkcie Konsultacyjnym w Wydminach

w Świetlicy „Tęczowa Kraina” na parterze, zorganizowane zostaną

otwarte drzwi” osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Będzie można uzyskać informację n/t wsparcia i pomocy.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Kampania ,,Biała Wstążka” została wyłączona

Zapraszamy Seniorów!

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zapraszamy Seniorów! została wyłączona