Kampania Biała Wstążka – Stop przemocy wobec kobiet!

 

W dniu 2 grudnia 2017r.,

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

w godz. 9.00 – 12.00, wspólny dyżur pełnić będą pracownicy GOPS /Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach/ – pracownik socjalny, terapeuta, konsultant ds. przemocy.

ZAPRASZAMY do odwiedzenia nas w ramach inicjatywy tzw.

OTWARTYCH DRZWI”

Czym jest kampania „Biała Wstążka”?


Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Jak to się zaczęło?

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że "my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet". W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Po co nosić białą wstążkę?


Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Kampania Biała Wstążka – Stop przemocy wobec kobiet!

 

W dniu 2 grudnia 2017r.,

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

w godz. 9.00 – 12.00, wspólny dyżur pełnić będą pracownicy GOPS /Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach/ – pracownik socjalny, terapeuta, konsultant ds. przemocy.

ZAPRASZAMY do odwiedzenia nas w ramach inicjatywy tzw.

OTWARTYCH DRZWI”

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Kampania Biała Wstążka – Stop przemocy wobec kobiet! została wyłączona

Zbliża się zima – szybka pomoc może uratować życie

Niskie temperatury w okresie jesienno-zimowym niosą zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych, niezaradnych życiowo i przebywających w miejscach niezdatnych do zamieszkania. Spadek temperatur może spowodować wychłodzenie organizmu, które w skrajnych przypadkach prowadzi do śmierci.

Zapobiegnięcie wychłodzeniu organizmu lub śmierci osoby potrzebującej pomocy bardzo często zależy od reakcji otoczenia. Aby pomóc osobom pozbawionym schronienia lub odpowiednich warunków do ochrony przed niskimi temperaturami, nie trzeba wiele wysiłku. Wystarczy powiadomić odpowiednie służby.
 

Gdzie zadzwonić?

W przypadku, gdy zauważymy zagrożenia wychłodzenia organizmu napotkanej osoby liczy się natychmiastowa reakcja. W wielu przypadkach zależy od tego czyjeś życie. Najprostszą formą kontaktu są telefony alarmowe. Zgłoszenia przyjmują:

 • Straż Miejska pod ogólnopolskim numerem tel. 986,

 • Policja pod numerem tel. 997.

Całodobowo działa też numer alarmowy 112.

Specjalna infolinia

Informacje na temat pomocy można uzyskać również na specjalnie uruchomionych w regionach infoliniach.

Bezpłatna infolinia dla bezdomnych

 

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2017 r. działa bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Zbliża się zima – szybka pomoc może uratować życie została wyłączona

Dzień Pracownika Socjalnego

Na obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach,  zaproszono Pracowników Socjalnych tut. Ośrodka, a także placówek wspierających.

Jest to święto pracowników, którzy pomagają i wspierają osoby i rodziny wykluczone społecznie, niosą pomoc tym, którzy nie mogą odnaleźć się w obecnej rzeczywistości i tym, którzy z różnych względów potrzebują wsparcia.

 Życzenia Pracownikom Socjalnym oraz Kierownikom złożył Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, Zastępca Wójta Maria Dolecka, Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Plato, Sekretarz Gminy Alina Romanowicz, a także Ksiądz Proboszcz Ryszard Grabowski.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Dzień Pracownika Socjalnego została wyłączona

STYPENDIUM SZKOLNE – termin składania

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach od dnia 16.11.2017 r. są wydawane decyzje na stypendia szkolne.
Faktury za poniesione wydatki należy dostarczyć do dnia 13.12.2017r.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania STYPENDIUM SZKOLNE – termin składania została wyłączona

Koalicja przeciwko przemocy 2017

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Do ogólnoświatowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy dołączają koalicjanci z całej Polski. Wspólnie z nimi przez pierwszych 19 dni listopada będziemy prowadzić działania, których głównym celem jest budowanie świata, w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży. Świata lepszego, bezpiecznego.

W całej Polsce w listopadzie zostaną zorganizowane różnorodne inicjatywy lokalne – warsztaty, konferencje, wystawy, pokazy filmów, pogadanki.


Zgłaszając udział w kampanii zaplanowaliśmy szereg działań na terenie Gminy Wydminy, a mianowicie:
1. Konkurs profilaktyczny plastyczno – literacki pt. ”Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać”, adresowany do uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół średnich z terenu Gminy Wydminy.
2. Warsztaty dla uczniów pt. „ Kto jest autorytetem dla młodzieży”, „Mówienie nie, a autorytet w grupie” „ Nie pękaj – zajęcia psychoedukacyjne”,
3. Warsztaty dla rodziców pt. „ Dlaczego warto odkrywać siebie?”.

Partnerzy zaproszeni ze środowiska lokalnego:

 • Gmina Wydminy
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
 • Zespół Interdyscyplinarny w Wydminach
 • Forum NGO's Wydminy
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach
 • Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach
 • LUKS Sport z Kulturą
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
 • Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich
 • Ognisko Wychowawcze w Wydminach

Osoba odpowiedzialna za realizację działania (imię, nazwisko, kontakt – mail, telefon) Dorota Łabuz, Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, kontakt@punktpomocy.pl, tel.  87/421 00 19 wew. 213/ tel. kom. 501 – 213- 972

Wszystkie te działania kierowane do dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów pozwolą lepiej przygotować się na walkę z przemocą i wpływać będą na eliminowanie jej z naszego życia.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Koalicja przeciwko przemocy 2017 została wyłączona