Z pomocą rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej

Biorąc pod uwagę problem społeczny jakim jest przemoc w rodzinie Gmina Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję Konkursową i wydmiński samorząd otrzymał dofinansowanie projektu, którego wartość wynosi blisko 950 tysięcy złotych (wkład własny finansowy gminy to ok. 24 tys. zł). Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach tego konkursu wyłoniono jedynie cztery projekty, które otrzymały dofinansowanie: instytucje/organizacje z siedzibą w Olsztynie, Elblągu, Ostródzie i właśnie w Wydminach (zatem jesteśmy jedyną gminą wiejską w województwie, która w ramach tego konkursu będzie realizowała projekt mający na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).

Gmina Wydminy rozpoczyna realizację projektu polegającego na utworzeniu Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie. W Punkcie zatrudnieni zostaną specjaliści, którzy pomagać będą rodzinom dotkniętym przemocą domową. Do dyspozycji mieszkańców gminy Wydminy będą wyspecjalizowani terapeuci, psycholog, prawnik, pracownik socjalny i asystent rodziny. Ośmiu specjalistów będzie świadczyło pomoc osobom doświadczającym przemocy, jak również osobom stosującym przemoc w rodzinie. Osoba Pierwszego Kontaktu zatrudniona w Punkcie pomoże klientom umówić się na bezpłatne konsultacje i/lub terapię u specjalisty. Usługa świadczona będzie w Wydminach (budynek GOK).

Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z bezpłatnych konsultacji i wsparcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach (Pl. Rynek 1/1, tel. 87 42 10 115).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Z pomocą rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej została wyłączona

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„NIEBIESKA LINIA”

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

Infolinię: – 800 – 120 – 002

(czynną całą dobę) w tym:

o dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22

o dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22

o dyżur prawny – środy w godzinach 18-22

telefoniczne dyżury prawników 22 – 666 – 28 – 50

(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

SKYPE – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie została wyłączona

Wesołych Świąt!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok!

życzy
Kierownik wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wesołych Świąt! została wyłączona

Z pomocą potrzebującym

W przeddzień mikołajek trzy samochody wyruszyły w tegoroczny Skarbowy Konwój Świętego Mikołaja zorganizowany przez pracowników giżyckiego Urzędu Skarbowego.

Dzięki współpracy z tut. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej obdarowanych zostało w tym roku 13 rodzin (w tym trzydzieścioro sześcioro dzieci) z terenu gminy Wydminy.


Kierownik wraz z pracownikami
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wydminach
składa najserdeczniejsze podziękowania pracownikom
giżyckiego Urzędu Skarbowego
za zrozumienie potrzeb tych, którzy pomocy potrzebują najbardziej.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Z pomocą potrzebującym została wyłączona

Stypendium szkolne

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach od dnia 14.11.2016 r. będą wydawane decyzje na stypendia szkolne. Faktury za poniesione wydatki należy dostarczyć do dnia 14.12.2016 r.Stypendium szkolne będzie wypłacane po przedłożeniu faktur i rachunków imiennych potwierdzających wydatki poniesione na cele edukacyjne.Faktury i rachunki imienne potwierdzające wydatki są przyjmowane  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach w godzinach 8.00- 11.00.Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień udzieli pracownik socjalny Roksana Gajda- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. Plac Rynek 1/4, tel. 87 42 10 115.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Stypendium szkolne została wyłączona