Zarządzenie

Zarządzenie Nr 7/2020

z dnia 30 lipca 2020 roku

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

Na podstawie §12 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się dodatkowy dzień wolny od pracy 17 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) za Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia NMP, przypadające w sobotę w dniu 15 sierpnia 2020 roku.

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej.

§ 3.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artur Grygiencza

Kierownik GOPS Wydminy

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zarządzenie została wyłączona

Nabór do Ogniska Wychowawczego

Nabór do Ogniska Wychowawczego

Tęczowa Kraina”

na rok szkolny 2020/2021

1. Do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” przyjmowani są uczniowie szkoły podstawowej i licealnej, którzy mieszkają na terenie Gminy Wydminy.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” jest złożenie w wyznaczonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku zapisu dziecka do placówki. Wnioski można osobiście odebrać w GOPS Wydminy lub wydrukować ze strony.

3. Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do:

25 sierpnia 2020 roku

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Ogniska mogą składać rodzice (opiekunowie prawni), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez Ognisko.

5. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej, sprawiające problemy dydaktyczno – wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” podejmuje Komisja.

7. Lista uczniów przyjętych do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” będzie dostępna od września u wychowawcy świetlicy a także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach; pl. Rynek ¼.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Nabór do Ogniska Wychowawczego została wyłączona

BEZPŁATNE WARSZTATY – ZAPRASZAMY :-)

„Szkoła dla Rodziców”

poniedziałki – 10.00 – 14.00

piątki – 13.30 – 17.30

Zajęcia prowadzone są w bardzo małej grupie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

tel. 87/421 00 19 wew. 213./GOPS Wydminy/

(harmonogram warsztatów podamy na spotkaniu)

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania BEZPŁATNE WARSZTATY – ZAPRASZAMY :-) została wyłączona

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

KAŻDA OSOBA WCHODZĄCA DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OBOWIĄZKOWO MUSI BYĆ WYPOSAŻONA W:

RĘKAWICZKI
MASECZKĘ

W POMIESZCZENIU PUNKTU DLA INTERESANTÓW JEDNOCZEŚNIE MOGĄ PRZEBYWAĆ DWIE OSOBY
Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., od poniedziałku 25 maja br. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. została wyłączona

W święta zostań w domu! Dla bezpieczeństwa swojego i najbliższych

Wesołego Alleluja! - Aktualności - suszec.pl
Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania W święta zostań w domu! Dla bezpieczeństwa swojego i najbliższych została wyłączona