Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko Asystent Rodziny

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Asystenta Rodziny w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11- 510 Wydminy

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 4 kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowały się 2 osoby:


Magdalena Zalewska zam. Gajewo

Ewelina Chojnowska – Sawczyn zam. Ełk


Powyższe osoby zaproszone zostaną telefonicznie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko Asystent Rodziny została wyłączona

PAMIĘTAJ!!! Prawidłowo założona maseczka powinna zasłaniać nos i usta

Kancelaria Premiera on Twitter: "Prawidłowo założona maseczka powinna zasłaniać nos i usta 😷… "

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania PAMIĘTAJ!!! Prawidłowo założona maseczka powinna zasłaniać nos i usta została wyłączona

Jeśli podejrzewasz, że masz koronawirusa, co robić? Kiedy dzwonić po karetkę?

Podejrzenie koronawirusa w Koszalinie. Szpital zawiadamia służby kryzysowe - Styl życia - Gazeta Prawna - wiadomości, podatki, prawo, biznes i finanse

Podejrzewam, że mam koronawirusa. Co mam robić krok po kroku? W przypadku wątpliwości należy skorzystać z teleporady lekarskiej, czyli konsultacji na odległość. Gdzie znaleźć dane kontaktowe i szczegółowe informacje? Jak się zachować zarówno w domu, jak i na zewnątrz?

1. Podejrzenie koronawirusa

„Chyba mam koronawirusa” – jeśli pojawia się taka myśl, należy przede wszystkim zachować spokój i właściwie zareagować. Zdecydowane, odpowiednie i odpowiedzialne działanie służy nie tylko bezpieczeństwu samego pacjenta, ale i innych: jego bliskich, przypadkowo spotkanych osób czy personelu medycznego.

2. Objawy zakażenia koronawirusem

Aby móc właściwie reagować, bardzo ważne jest, by wiedzieć, jakie objawy wskazują na objawy choroby COVID-19, wywołanej zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Objawy zakażenia koronawirusem łatwo pomylić z grypą. Najczęściej pojawia się:

 • gorączka,której nie można zbić lekami,
 • utrata węchu i smaku,
 • kaszel,
 • duszności,
 • bóle mięśni.
 • zmęczenie,
 • ból głowy,
 • mdłości i/lub biegunka.

Wirus wywołuje zakażenie układu oddechowego, którego skutkiem może być między innymi zapalenie płuc lub niewydolność oddechowa. Warto również pamiętać, że wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, osiada też na przedmiotach i powierzchniach wokół osoby zakażonej. Czas wylęgania infekcji koronawirusa wynosi od 2 do 14 dni. W tym czasie nie obserwuje się objawów zakażenia, jednak patogen namnaża się, może się przenosić na kolejne osoby. W świetle tych doniesień najważniejsze jest częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej i zachowanie dystansu społecznego.

3. Co robić w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem?

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem najważniejsze jest zachowanie zasad bezpieczeństwa. Nie należy samemu zgłaszać się do szpitala, bez wcześniejszego poinformowania pracującego tam personelu. To narażenie zdrowia i życia innych pacjentów. Co zatem robić krok po kroku?

Krok 1: W przypadku zaobserwowania u siebie objawów mogących wskazywać na zakażenie SARS-Cov-2, w pierwszej kolejności należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu (POZ), który oceni stan pacjenta w czasie teleporady. Dotyczy to wszystkich pacjentów, niezależnie od tego czy korzystają z państwowej czy prywatnej opieki zdrowotnej. Do lekarza pierwszego kontaktu warto zadzwonić także wtedy, jeśli sami nie mamy objawów choroby, ale mieliśmy kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu lekarz może wystawić skierowanie na wykonanie testu PCR – wówczas test jest bezpłatny.

Krok 2: Aby wykonać test należy pojechać do tzw. mobilnego punktu pobrania wymazów. Ważne jest jednak, aby nie jechać tam komunikacją miejską ani taksówką – można w ten sposób zarazić innych. Do punktu należy udać się własnym samochodem lub poprosić kogoś z najbliższej rodziny (kto mieszka w tym samym gospodarstwie domowym) o zawiezienie na miejsce. Takie testy można wykonać także bez skierowania od lekarza, wówczas test kosztuje ok. 500 złotych. Czas oczekiwania na badanie zależy od liczby chętnych. Uwaga! Dwie godziny przed wykonaniem testu: nie jedz, nie myj zębów, nie żuj gumy do żucia, nie przyjmuj leków i nie pal.

Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o. o.

Punkt pobrań
Warszawska 41
11-500 Giżycko

Kontakt z placówką

874296692

Godziny przyjęć

poniedziałek: 07:00-11:05
wtorek: 07:00-11:05
środa: 07:00-11:05
czwartek: 07:00-11:05
piątek: 07:00-11:05
sobota: 07:00-11:05
niedziela: 07:00-11:05

Krok 3: Jeśli pacjent czuje się bardzo źle, ma wyjątkowo ciężkie objawy i nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu pobrań wymazów, lekarz może zlecić, aby karetka wymazowa przyjechała do jego domu. Nie należy samemu zgłaszać się do szpitala.

Krok 4: Na wynik testu zrobionego w mobilnym punkcie czeka się kilka dni – trafia on bezpośrednio do lekarza POZ, który informuje nas o nim (niezależnie od wyniku) i decyduje, co dalej. Jeśli wynik będzie negatywny, należy zostać w domu i próbować leczyć się dostępnymi w domu syropami, tabletkami lub poprosić o receptę na antybiotyki.

Krok 5: W przypadku uzyskania wyniku pozytywnego lekarz zaleca domową izolację. Najlepiej, aby kwarantannie poddali się wszyscy domownicy. Zwykle trwa 10 dni.

Krok 6: Jeśli pacjent zaczyna czuć się coraz gorzej, lekarz jest zobowiązany zorganizować mu transport na oddział zakaźny, gdzie zostanie objęty specjalistyczną pomocą. Musi również poinformować sanepid o kolejnym przypadku zakażenia, aby personel mógł dotrzeć do osób, z którymi chory miał kontakt.

Kwarantanna dla osób, które miały kontakt z osobą zakażoną

Obecnie pandemia przybrała taki rozmiar, że trudno jest wysłać na kwarantannę wszystkich. Wobec tego zaleca się, aby osoby, które miały kontakt z zakażoną osobą pozostały w domu (i przykładowo pracowały zdalnie). Obecnie kwarantanna dla takich osób wynosi ok. 10 dni. W tym czasie należy obserwować swój organizm, mierzyć temperaturę i telefonicznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią niepokojące objawy.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Jeśli podejrzewasz, że masz koronawirusa, co robić? Kiedy dzwonić po karetkę? została wyłączona

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO

Gmina Wydminy, w imieniu której realizatorem

projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

w partnerstwie z „Stowarzyszeniem Monti” (Partner Wiodący)

oraz Fundacją „Plan B”

realizuje projekt „Pomyślny Wiatr”

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO

Stanowisko pracy: ASYSTENT RODZINY

Wymiar czasu pracy: 106 godz./msc.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie:
 1. wyższe w kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
 2. wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust.3 ustawy z dnia 9czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020, poz. 821 z póź. zm. ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną ( zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608) lub
 3. Średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowanie co najmniej 3 letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 5. Wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 8. Posiadanie prawa jazdy kategorii ‘B’ i możliwość korzystania z własnego samochodu dla celów służbowych;
 9. Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy- asystenta rodziny, a w szczególności:

-ustawy z dnia 9czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r, poz.821);

-ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r., poz. 2018);

-ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz.1507);

-ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r., poz.473)

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
 2. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 3. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 4. Komunikatywność , empatia, zaangażowanie, asertywność;
 5. Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ: Bezpośrednia pomoc rodzinie w jej środowisku domowym, której celem jest: przezwyciężenie trudności i poprawa funkcjonowania rodziny, szczególnie w sferze opiekuńczo-wychowawczej pozwalająca na bezpieczny i prawidłowy rozwój dzieci. Towarzyszenie rodzinie, wspieranie jej i pomoc w zrozumieniu przyczyn jej kłopotów (diagnoza), przyczyny te dotyczą wielu problemów: uzależnień, przemocy, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności opiekuńczo-wychowawczej i w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ubóstwa. Pomoc w miejscu zamieszkania rodziny mająca na celu nabycie przez rodzinę umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego w zakresie budżetu, żywienia oraz higieny osobistej i otoczenia. Praca z rodziną, dostarczanie praktycznych informacji, wsparcie w prawidłowym zarządzaniu domowym budżetem (zgodnie z możliwościami rodziny i właściwą hierarchią potrzeb) . Asystent będzie pracował z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z rodzina. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta będę działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodzin. Kwalifikacje asystenta zgodnie z ustawą.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

 1. Miejsce pracy : teren gminy Wydminy
 2. Rodzaj umowy o pracę: umowa zlecenie

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające bieżące zatrudnienie,
 6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 11. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
 12. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 13. Podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Nabór asystent rodzin” osobiście w GOPS Wydminy lub przesłać pocztą na adres pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy do dnia 15 października 2020 roku do godz. 15.00.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Rekrutacje na wolne stanowiska pracy Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach wyznaczony został Inspektor ochrony Danych Osobowych z którym kontakt możliwy jest za pomocą poczty e-mail: iod@wydminy.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: Rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Oraz inne, odrębne, właściwe ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisy prawa i / lub umowy, czy inne instrumenty prawne, w tym regulacje wewnętrzne administratora, do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: odbiorca publiczny oraz inne osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, uprawnione na podstawie odrębnych, właściwych ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisów prawa i / lub umów, czy innych instrumentów prawnych, w tym regulacji wewnętrznych administratora, do których stosowania administrator jest zobowiązany. Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuje, że: Z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w zdaniu drugim, Państwa dane osobowe przechowywane będę przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.

Jeżeli, w związku z realizacją ww. celu przetwarzania, zastosowanie znajdują przepisy prawa i / lub umowy, czy inne instrumenty prawne, w tym regulacje wewnętrzne administratora, pośrednio związane z ww. celem przetwarzania, stosuje się okresy przechowywania danych osobowych tam wskazane, o ile są dłuższe niż okres przechowywania niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie Państwa danych osobowych:

 1. Jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 2. Jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, umownym i / lub warunkiem zwarcia umowy, jest obowiązkowe.Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania. Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może co najwyżej niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. celu przetwarzania.

 1. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 2. Państwa dane osobowe nie są profilowane.

Projektu „Pomyślny wiatr”

realizowany jest w ramach RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych,

w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Do dokumentów należy dołączyć:

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO została wyłączona

„Szkoła dla Rodziców”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach Zaprasza na bezpłatne warsztaty!

Szkoła dla Rodziców”

poniedziałki – 10.00 – 14.00

piątki – 13.30 – 17.30

zarejestruj się tel. 87/4210019 wew.213, zajęcia prowadzone są w bardzo małej grupie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa COVID 19.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania „Szkoła dla Rodziców” została wyłączona