„DAR OD SERCA”

Ognisko Wychowawcze jest skuteczną formą pomocy dla dzieci i młodzieży do lat 18. W Ognisku należy organizować czas mądrze i ciekawie, uczyć świata, rozwijać zainteresowania i przy okazji rozmawiać… rozmawiać wykonując prace plastyczne, rozmawiać grając w gry stolikowe, rozmawiać przygotowując wspólne posiłki. Zdumiewająco wiele można się wówczas dowiedzieć o swoich wychowankach, o ich problemach, radościach i planach.

Ponadto w rozmowie można przemycić wiele konstruktywnych treści wychowawczych, a w zabawie odreagować wiele emocji. Łącząc przyjemne z pożytecznym uczymy podopiecznych, że nasze Ognisko Wychowawcze może stać się dla nich alternatywą wobec negatywnych wzorców środowiska, miejscem, gdzie młodzież otrzyma wsparcie, rozwinąć zainteresowania i pasje.

Istnieją ludzie oraz instytucje, które bezinteresownie wspierają naszą prace. Jedną z takich instytucji jest jedna z ełckich aptek. Po raz kolejny nasi zaprzyjaźnieni darczyńcy okazali nam wsparcie. Tym razem doposażyli nasze Ognisko w kuchenkę mikrofalową i artykuły piśmiennicze. Dla podopiecznych Ogniska ten prezent był „strzałem w dziesiątkę” i od razu wywołał uśmiechy na dziecięcych twarzach

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania „DAR OD SERCA” została wyłączona

Wydmińskie Dni Rodziny

Miłość w rodzinie nigdy nie zginie

Miłość w rodzinie nigdy nie zginie – pod takim hasłem obchodzić będziemy XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, które odbędą się w 2017 roku. Hasło wybrali uczestnicy spotkania zespołu programowego, które odbyło się w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

Wydmińskie Dni Rodziny odbędą się 27 maja 2017 roku.

Poniżej dołączamy regulamin konkursu plastycznego na tegoroczne Wydmińskie Dni Rodziny

Regulamin >>>

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wydmińskie Dni Rodziny została wyłączona

ZMIANA W KRYTERIUM DOCHODOWYM

ZMIANA W KRYTERIUM DOCHODOWYM

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ma na celu wspieranie osób i rodzin doświadczających najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków, a także włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących poprzez udział w działaniach towarzyszących.

Uprzejmie informuję, że zostały opublikowane nowe wytyczne realizacji Podprogramu 2016. Zgodnie z punktem 11 Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Proszę o zapoznanie się z wytycznymi, które umieszczone są na stronie MRPiPS  pod linkiem http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/.

PRZYDZIAŁ NA 1 OSOBĘ W RODZINIE

OLEJ 4 L 4 SZT
MAKARON JAJECZNY 5 KG 10 SZT
RYZ BIAŁY 5 KG 5 SZT
HERBATNIKI 2 KG 10 SZT
MLEKO 9 L 9 SZT
GROSZEK Z MARCHEWKA 3,20 KG 8 SZT
FASOLA BIAŁA 3,20 KG 8 SZT
KONCENTRAT POMIDOROWY 1,28 KG 8 SZT
POWIDŁA ŚLIWKOWE 1,20 KG 4 SZT
GULASZ WIEPRZOWY 4,25 KG 5 SZT
FILET Z MAKRELI 1,36 KG 8 SZT
SZYNKA DROBIOWA 2,70 KG 9 SZT
CUKIER 4 KG 4 SZT
SZYNKA WIEPRZOWA 0,30 KG 1 SZT
PASZTET 0,16 KG 1 SZT
SER PODPUSZCZKOWY DOJRZEWAJĄCY 2,40 kg 6 SZT

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

– ośrodki pomocy społecznej,

– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z POPŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania ZMIANA W KRYTERIUM DOCHODOWYM została wyłączona

Kursy i staże zawodowe dla mieszkańców Gminy Wydminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach zaprasza do uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej w Wydminach. Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Wydminy  pozostających bez zatrudnienia, w wieku od 18 do 64 roku życia (w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w III profilu).

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, po którym odbędą kursy zawodowe oraz półroczne płatne staże u wybranego pracodawcy. Formularze rekrutacyjne przyjmowane są do 27 marca 2017 r. w Biurze Projektów Społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach ( I piętro pok. 8) w którym można uzyskać szczegółowe informacje.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość  projektu wynosi blisko 940 tysięcy złotych.

 

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Kursy i staże zawodowe dla mieszkańców Gminy Wydminy została wyłączona

Z pomocą rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej

Biorąc pod uwagę problem społeczny jakim jest przemoc w rodzinie Gmina Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję Konkursową i wydmiński samorząd otrzymał dofinansowanie projektu, którego wartość wynosi blisko 950 tysięcy złotych (wkład własny finansowy gminy to ok. 24 tys. zł). Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach tego konkursu wyłoniono jedynie cztery projekty, które otrzymały dofinansowanie: instytucje/organizacje z siedzibą w Olsztynie, Elblągu, Ostródzie i właśnie w Wydminach (zatem jesteśmy jedyną gminą wiejską w województwie, która w ramach tego konkursu będzie realizowała projekt mający na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).

Gmina Wydminy rozpoczyna realizację projektu polegającego na utworzeniu Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie. W Punkcie zatrudnieni zostaną specjaliści, którzy pomagać będą rodzinom dotkniętym przemocą domową. Do dyspozycji mieszkańców gminy Wydminy będą wyspecjalizowani terapeuci, psycholog, prawnik, pracownik socjalny i asystent rodziny. Ośmiu specjalistów będzie świadczyło pomoc osobom doświadczającym przemocy, jak również osobom stosującym przemoc w rodzinie. Osoba Pierwszego Kontaktu zatrudniona w Punkcie pomoże klientom umówić się na bezpłatne konsultacje i/lub terapię u specjalisty. Usługa świadczona będzie w Wydminach (budynek GOK).

Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z bezpłatnych konsultacji i wsparcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach (Pl. Rynek 1/1, tel. 87 42 10 115).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Z pomocą rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej została wyłączona