INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze Animator

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Animator Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy,

 decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała

Pan Marcin Reman

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

           Wybrana kandydat spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie o pracownikach samorządowych i został dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazał się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

    Umiejętności i predyspozycje kandydata pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy  przez okres 3 miesięcy.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania INFORMACJA O WYNIKACH NABORU została wyłączona

STYPENDIUM SZKOLNE

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach od dnia 06.11.2019 r. wydawane będą decyzje na stypendia szkolne. Rachunki za poniesione wydatki należy dostarczyć do dnia 11.12.2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania STYPENDIUM SZKOLNE została wyłączona

Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Wydminach

Podobny obraz
Podobny obraz

Zaprasza do uczestnictwa w zajęciach młodzież w wieku 15 – 20 lat

● Poradnictwo psychologiczne
● Doradztwo zawodowe
● Warsztaty zarządzania budżetem domowym
● Zajęcia z animatorem
● Warsztaty szyte na miarę
● Inicjatywy lokalne – wydarzenia lokalne
● Wizyty studyjne

Zachęcamy do składania formularzy rekrutacyjnych w Biurze Projektów Społecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach

Znalezione obrazy dla zapytania Młodzieżowy klub Integracji
Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Wydminach została wyłączona

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze animator w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Marcin Reman Stare Juchy 16.10.2019

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze animator w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej została wyłączona

Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Animator

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Animator w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  pl. Rynek 1/4, 11- 510 Wydminy


Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożył w terminie podanym w ogłoszeniu 1 kandydat.
W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowała się 1 osoba:

Marcin Reman                         zam. Stare Juchy


Powyższe osoby zaproszone zostaną telefonicznie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Animator została wyłączona