Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wydminy na lata 2024 – 2034 

1.   Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Wydminy na lata 2024 – 2034 SRPS Wydminy 2024- 2034