Badania lokalne

1.   Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych – Wydminy 2010 – Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa pobierz >>>

2.  Potrzeby szkoleniowe mieszkańców Gminy Wydminy (osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo) – styczeń 2012 r. pobierz >>>

3. Problemy i oczekiwania młodzieży w wieku 15-19 lat (szkoła w Wydminach i Gawlikach Wielkich) – luty 2012 r. pobierz >>>

4. Problemy i oczekiwania dzieci w wieku 10-14 lat (Szkoła Podstawowa w Wydminach) – marzec 2012 r. pobierz >>>

5. Problemy i oczekiwania osób 50+ z Gminy Wydminy (osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo) – czerwiec 2012 r. pobierz >>>

6. Badania przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miejscowości Wydminy w zakresie postrzegania przez nich osoby powyżej 50. roku życia – lipiec 2012 r. pobierz >>>

7.  Doświadczenia podmiotów i instytucji w działaniach na rzecz rozwoju społecznego gminy(ze  szczególnym  uwzględnieniem  rozwiązywania  problemów  społecznych):  CARITAS,Gminny Ośrodek Kultury,Dom Pomocy Społecznej, Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich,Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach) – 2015 r. pobierz >>>

8. Wyniki ankiety dotyczącej problemów społecznych w Gminie Wydminy – kwiecień-maj 2015 roku (wśród mieszkańców Gminy Wydminy) pobierz >>>

9. Wyniki ankiety dotyczącej problemów społecznych klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach – 2015 r. pobierz >>>

10. Ankieta dotycząca problemów i oczekiwań dzieci w wieku 10-13 lat przeprowadzona w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach  (Szkoła Podstawowa) przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach – kwiecień 2015 r. pobierz >>>

11. Ankieta dotycząca problemów i oczekiwań dzieci w wieku 14-16 lat przeprowadzona w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach – kwiecień 2015 r. pobierz >>>

12. Ankieta dotycząca problemów i oczekiwań dzieci w wieku 17-19 lat przeprowadzona w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach – kwiecień 2015 r. pobierz >>>

13. Ankieta dotycząca problemów i oczekiwań dzieci w wieku 10-13 lat przeprowadzona w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich – kwiecień 2015 r. pobierz >>>

14. Ankieta dotycząca problemów i oczekiwań dzieci w wieku 14-16 lat przeprowadzona w Zespole Szkółw Gawlikach Wielkich – kwiecień 2015 r. pobierz >>>

15. Porównanie wyników ankiet przeprowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, w przedziale wiekowym 10-13 lat (rok 2012 i rok 2015) pobierz >>>

16. Porównanie wyników ankiet przeprowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach w przedziale wiekowym 14-16 lat (rok 2012 i rok 2015) pobierz >>>

17. Porównanie wyników ankiet przeprowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, w przedziale wiekowym 15-16lat (rok 2012 i rok 2015) pobierz >>>

18. Porównanie wyników ankiet przeprowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, w przedziale wiekowym 17-19 lat (rok 2012 i rok 2015) pobierz >>>

19. Ankieta dotycząca bezpieczeństwa w w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach w przedziale wiekowym 11-13 lat – październik 2015 r. pobierz >>>

20. Ankieta dotycząca bezpieczeństwa w szkole w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach w przedziale wiekowym 14-16 lat – październik 2015 r. pobierz >>>

21. Ankieta dotycząca bezpieczeństwa w szkole w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich w przedziale wiekowym 10-13 lat – październik 2015 r. pobierz >>>

22. Ankieta dotycząca bezpieczeństwa w szkole w Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich w przedziale wiekowym 14-16 lat – październik 2015 r. pobierz >>>