Równe Szanse

kk          herb_logo               k

Projekt realizowany jest w latach 2010-2014. Udział w nim biorą mieszkańcy z gminy Wydminy, którzy są bez zatrudnienia. Każdego roku zajęcia są przygotowywane do aktualnej sytuacji społecznej i tej związanej z lokalnym rynkiem pracy. Od 2012 roku projekt jest ukierunkowany na zwiększenie szans w znalezieniu zatrudnienia przez uczestników. Poza doradztwem zawodowym oraz warsztatami z zakresu socjoterapii, komunikacji i autopromocji mieszkańcy zdobywają nowe kwalifikacje zawodowe (operatora koparko-ładowarki, wózków jezdniowo-podnośnikowych, spawacza, prawo jazdy kat. B), a od 2013 roku poza kursami odbywają się również płatne staże u przedsiębiorców. Dzięki temu uczestnicy projektu mają szansę zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe. Również w tym okresie, dzięki przeprowadzonym warsztatom stolarskim, powstał w Siedliskach „grzybek rekreacyjny”, który służyć ma aktywnym formom spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.
Projekt „Równe Szanse” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt został zakończony 31 grudnia 2014 roku.

2014 rok

%%wppa%% %%slideonlyf=8%%

2013 rok

%%wppa%% %%slideonlyf=4%%

2012 rok

%%wppa%% %%slideonlyf=6%%